Personal tools
You are here: Home Sõpruskoolide projektid Nõuanded koostööprojekti kavandamiseks
Document Actions

Nõuanded koostööprojekti kavandamiseks

by Elo Allemann last modified 2006-06-26 02:46 PM

Nagu igapäevases koolielus, tuleb ka programmiga Sõpruskoolid Euroopas liitudes palju planeerimistööd teha – ilma detailselt läbimõeldud projektiideeta ja korraliku ajakavata võite raisata liialt väärtuslikku aega.

Enne töö aluastamist kaaluge hoolikalt, kas projekt annab midagi sellega töötavatele õpilastele ja õpetajatele. 

Ka eTwinning koostööprojekti loomisel ja elluviimisel tuleb lähtuda üldistest projektitöö printsiipidest.

 

 On otstarbekas järgida projektõppe põhietappe:

 • Projekti idee ja ülesande sõnastamine
 • Projekti kirjutamine
 • Projekti kooskõlastamine partneritega
 • Projekti elluviimine
 • Vahekokkuvõtete tegemine
 • Lõppkokkuvõtete tegemine ja esitlemine
 • Hinnangu andmine

 

Õnnestunud koostööprojekti tagavad:

 

  1. Hästi läbimõeldud ja reaalne projekti plaan
  2. Selgelt sõnastatud projekti eesmärk ja tulem
  3. Projekti integreeritus õppetööga, ühine keel
  4. Paindlik ja täpselt sõnastatud ajakava
  5. Sobiv jälgimise ja vahekokkuvõtete tegemise süsteem
  6. Vajadusel õigeaegne ümberplaneerimine
  7. Projektis osalejate asjatundlik juhtimine ja liikmete informeeritus, vastastikune usaldus, positiivne tagasiside
  8. Projektiks vajalike ja võrdsete IKT vahendite olemasolu
  9. Projekti tulemi esitlemine õpilaste poolt
  10. Projektile hinnangu andmine õpilaste poolt  

Alustades partnerlusprojekti suhelge partneritega enne projekti algust ja veenduge, et mõlemad olete valmis projektitööks ja

 • õpilastel on võrdsel tasemel keeleoskus,
 • õpilastel võrdsed IKT vahendid ja juurdepääs neile,
 • ühised huvid,
 • ühine arusaam projektiideest ja tulemist.

 

Lugege lisaks

T.Salumaa, M.Talvik Ajakohastatud õppemeetodid Tallinn, 2004

Abiks koostööprojekti kirjutajale

www.socrates.ee/dokumendid/proj-kasi.doc  

 

Projektõpe

http://www.hot.ee/kooliprojektid/oppimine.htm

http://www.hot.ee/arvutiainekava/oppetegevus.html

Nõuanded koostas: Laine Aluoja


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: