Personal tools
You are here: Home Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning peaauhind! eTwinning peaauhind 2005
Document Actions

eTwinning peaauhind 2005

Up one level
2005. aastal kandideeris eTwinning-auhinnale 317 partnerlusprojekti, sealhulgas kuus partnerlusprojekti Eestist. Kandideerida sai kolmes kategoorias: koolidevaheline koostöö, pedagoogiline innovatsioon ja digitaalsed ressursid. Kõik esitatud partnerlused vaatas läbi hindamiskomisjon, kuhu kuulusid Euroopa Komisjoni ja programmi Sõpruskoolid Euroopas esindajad ning välisekspertide rühm eri riikide haridusministeeriumide esindajatest. 2005. aasta peaauhinna võitjad kuulutati välja 13. jaanuaril Austrias Linzis toimunud aastakonverentsil. 2005. aasta peaauhinna võitjaid ootab 4-päevane laager Lanzarote saarel. Õpetajad, kelle loodud partnerlusprojektid saavutasid teise koha, saavad osaleda programmi Sõpruskoolid Euroopas koolitusseminaril, mis toimuvad Euroopa eri riikides.
Talking Through Time, koolide koostöö 5-12-aastased õpilased, I koht by Elo Allemann — last modified 2006-02-25 03:17 PM
Õpilased kogusid ja uurisid Teise maailmasõja mälestusi. Malta-Inglismaa
Internetzeitung, koolide koostöö, 13-19-aastased õpilased, I koht by Elo Allemann — last modified 2006-02-25 03:16 PM
Õpilased koostasid internetiajakirja, et õppida üheskoos saksa keelt. Saksamaa-Slovakkia
My Week, koolide koostöö,5-12-aastased õpilased, II koht by Elo Allemann — last modified 2006-02-25 03:30 PM
Õpilased koostavad internetiajakirja, milles tutvustavad oma igapäevaelu. Eesti (Türi Gümnaasium)-Kreeka
The Young Reporters project, koolide koostöö, 13-19-aastased õpilased, II koht by Elo Allemann — last modified 2006-02-25 04:24 PM
Projektis raames koostavad õpilased koolilehe. Poola-Slovakkia
Europe, Education, Ecole - Club de Philosophie, pedagoogiline innovatsioon, 13-19-aastased õpilased, I koht by Elo Allemann — last modified 2006-02-25 03:46 PM
Projekti raames arutleti teemadel, mis puudutasid kultuuri, hariduse ja koolide roll homses Euroopas. Arutelude pidamiseks kasutati igakülgselt infotehnoloogia võimalusi, nagu videokonverents, online töövahendid. Itaalia-Kreeka-Leedu-Slovakkia-Tšehhi
Learning and Sharing, pedagoogiline innovatsioon, 5-12-aastased õpilased, I koht by Elo Allemann — last modified 2006-02-25 03:36 PM
Projekti raames kasutasid õpilased inglise keele õppimiseks mitmesuguseid virtuaalõppe keskkondi. Foorumites ja vestlusringides arutleti iga kuu uute teemade üle. Soome-Norra
Together in Europe, 5-12-aastased õpilased, pedagoogiline innovatsioon, II koht by Elo Allemann — last modified 2006-02-25 03:53 PM
Õpilased arutlesid projekti raames toitumisharjumuste, tervisliku toitumise ja rahvusköögi teemadel. Slovakkia-Ungari
Webba World News, pedagoogiline innovatsioon, 13-19-aastased õpilased, II koht by Elo Allemann — last modified 2006-02-25 03:59 PM
Mõlemad projektis osalevad koolid annavad välja oma koolilehte. Õpilased aitavad üksteist artiklite kirjutamisel ja vahetavad mõtteid, missugused teemad võiksid pakkuda huvi mõlema kooli õpilastele. Kreeka-Rootsi
Playing and Learning, digitaalsed ressursid, 5-12-aastased õpilased, I koht by Elo Allemann — last modified 2006-02-25 04:06 PM
Projektis osalevad eelkooli õpilased ja õpetajad. Õpetajad kasutavad inglise keele õpetamisel ühesugust metoodikat ning vahetavad vastastikku kogemusi. Hispaania-Poola
Crop Circles, digitaalsed ressursid, 13-19-aastased õpilased, I koht by Elo Allemann — last modified 2006-02-25 04:10 PM
Projekti partnerid kasutasid ühesugust vabavara, et arendada ja luua matemaatika ja teiste teaduslike õppeainete õpetamiseks õppematerjale. Belgia- Itaalia-Kreeka
Values in School Life and School Celebrations, digitaalsed ressursid, 5-12-aastased õpilased, II koht by Elo Allemann — last modified 2006-02-25 04:16 PM
Projekti raames arutavad õpilased eurooplaste jaoks oluliste väärtuste üle. Kreeka-Itaalia
Olive tree- Olive oil, digitaalsed ressursid, 13-19-aastased õpilased, II koht by Elo Allemann — last modified 2006-02-26 07:11 PM
Kreeka ja Itaalia peamine toodanguprodukt on oliivõli. Projekti raames vahetavad õpilased teadmisi õlipuu ja oliivõli kohta ning uurivad selleks ajalugu, rahvarõivad, traditsioone, müüte, vanasõnu, rahvuskööke. Itaalia-Kreeka

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: