Personal tools
You are here: Home Õpetaja õpib -koolitused Koolitused Euroopas Õpetajate koolitusseminar Maltal
Document Actions

Õpetajate koolitusseminar Maltal

by Elo Allemann last modified 2006-03-02 06:55 PM

Pärnu Kutsehariduskeskuse õpetaja Varje Tipp ja Kihnu Põhikooli õpetaja Ingrid Võsu osalesid Maltal üle-euroopalise programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning koolitusseminaril. Varje Tipp kirjutas lähemalt, millest seminaril räägiti.

2.- 4. detsembril toimus Maltal programmi Sõpruskoolid Euroopas raames koolitusseminar programmis osalevatele õpetajatele. Eestis koordineerib ja finantseerib programmi Tiigrihüppe Sihtasutus, kelle abiga said koos 78 kolleegiga 19-st Euroopa riigist ka eesti õpetajad võimaluse õppida teiste kogemusest, tutvustada enda tööd ja arutleda koostöövõimaluste üle. Sõpruskoolid Euroopas on rahvusvaheline veebipõhine koostööprogramm, mis pakub õpilastele, õpetajatele, koolijuhtidele ja teistele koolitöötajatele võimaluse suhelda ning vahetada kogemusi ja luua ühiseid õppematerjale info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kaasabil. Seminari korraldas programmi keskne kasutajatoe meeskond Euroopa Koolidevõrgustikust (European Schoolnet) ja Malta eTwinning  rahvuslik kasutajatugi. Kohe esimeses rühmatöös oli huvitav kohtuda Pärnu Koidula Gümnaasiumi partnerkooli õpetajaga Iirimaalt. Pärnu Koidula Gümnaasiumi projekti „Vaata mu maailma“, mis oli üks esimesi partnerlusi Eestis,  juhivad õpetajad Tiiu Vendel ja Tiiu Leibur.

Seminaril oli kolm töötuba, korraldajad olid osalejad omakorda jaganud väikestesse rühmadesse. Esimeses töötoas tutvustati programmi harjutuskeskkonnas portaali kasutamise võimalusi. Teises töötoas arutati, mis võib olla põhjus, et paljud koolid on registreerunud oma osalemise projektis, kuid pole veel partnerlust loonud. Kolmandas töötoas näidati mõiste- ja mõttekaartide kasutamise võimalusi projektitöös ning seda, kuidas see toetab mõtestatud õppimist. Veel analüüsiti üht toimivat koostööprojekti. Kogu seminar viidi läbi aktiivõppe meetodeid kasutades.

Viimasel päeval loodi mitu uut partnerlusprojekti seminaril osalejate vahel ning tehti kokkuvõtteid. Selgus, et internetipõhistes projektides on väga oluline ka üksteist näha ja kuulda. Seega, omavahel suheldes võiksid koolis olla ka vastavad infotehnoloogilised vahendid – mikrofon, kaamera -  mis seda võimaldaksid. Eestis on tänu Tiigrihüppe Sihtasutusele sellised vahendid saanud kõik koolid, kellel partnerlus sõlmitud.

Raskustena toodi esile kasin võõrkeelte oskus, vähesed kogemused infotehnoloogia kasutamisel ning see, et mitte igal õpetajal pole personaalset arvutit, mida vajadusel kasutada. Samuti rõhutati, et eduka projekti läbiviimiseks peab õpetajal olema kooli juhtkonna toetus ja piisavalt aega projektitööks.

Koostööprojektides suhtlemiseks kasutati kõige enam e-posti ning programmidest PowerPointi. Veel rõhutati sedagi, et Sõpruskoolid Euroopas nõuab suurepärast meeskonnatööd, mis haaraks nii aineõpetajad, IKT tugiisikuid- haridustehnolooge, keeleõpetajaid kui ka kooli juhtkonda.

Kuna igapäevases koolitöös on nii õpetajatel kui ka õpilastel palju tegemisi, siis iga uue pakutava projekti põhjal tuleb hoolikalt kaaluda, kas osaleda või mitte, mida see projekt annab, kas seda on võimalik integreerida õppekavaga ja ega see ei too kaasa liialt suurt lisakoormust. Samad küsimused esitasin endalegi enne projektiga liitumist. Arvestades asjaolu, et enamik programmis toimuvatest tegevustest on veebipõhised ning infotehnoloogia kasutamine õppetöös on toonud minu õpilaste jaoks positiivseid õpitulemusi, otsustasin selle projektiga liituda. Uuenduslikud võtted õppimis- ja õpetamisprotsessis on huvitavad ning annavad väärtuslikke kogemusi nii õpetajale kui ka õpilastele. IKT-vahendid  annavad ka pedagoogikas (tarkvarad, internet) suurepärase võimaluse rahvusvaheliseks koostööks ning juurdepääsu uutele teadmistele. Projektitöö nõuab õpetaja ja õpilase vahel tihedat koostööd, mille käigus saavad mõlemad uue kogemuse ja palju teadmisi.

Kuidas meie oma kooliga liitusime projektiga ja sõlmisime partnerluse? Kõigepealt arutasime õpilastega, kas nad on huvitatud sellisest koostööst mõne Euroopa kooliga ja milline teema neid huvitab. See, et õpilased haarasid ideest õhinal kinni, polnud üllatus, sest tegemist oli ikkagi neile loomupärase keskkonnaga e internetiga. Teema, mis neile huvi pakkus, oli see, kuidas teistes Euroopa riikides noored oma vaba aega veedavad. Teema „Vaba aeg“ valitigi üksmeelselt projekti teemaks. Seejärel oli vaja leida partner ühest Euroopa koolist, keda huvitaks sama teema. Selleks lisasin eTwinning kesksesse portaali (mis asub aadressil http://www.etwinning.net) foorumisse teate, et otsime endale koostööpartnerit, kes oleks huvitatud tegema projekti teemal, kuidas noored vaba aega veedavad ja missugused võimalused neil selleks on. Päev hiljem vastati meile ühest Prantsusmaa kutsekoolist. Nendelegi pakkus see teema huvi. Registreerisime teema eTwinning portaalis ning rahvuslik kasutajatugi kinnitas meie partnerluse LP Robert Wlerick Kutsekooli ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuse vahel. Meie koolis on esialgu projekti vedajateks inglise keele õpetaja Sirje Tamm ja allakirjutanu. Tänaseks oleme alustanud oma koostööd ja meie suhtlemiskeskkonnaks on mestimisruum eTwinning portaalis. Kõik sündmused ja projekti käigu kajastame ajaveebis, mille aadressiks on http://ourfreetime.blogspot.com. Esimeses jututoas oli palju elevust ja põnevust klassis.
 
Mida siis õpilased projekti käigus õpivad? Kindlasti õpivad tundma teistsugust kultuurikeskkonda ja teise maa traditsioone, kuid ka  suhtlemist ja koostööd ning harjutavad võõrkeelt. Kõige selle käigus ka õpivad nad kasutama ka internetil põhinevaid suhtlemisvahendeid: e-post, jututoad, foorumid, videokonverents, blogi ja veebiajakiri ning palju muud.

Nii õpilased kui ka õpetajad vajavad tunnustust. Programmi Sõpruskoolid Euroopas/ eTwinning raames antakse igal aastal välja peaauhind parimatele koostööprojektidele. Käesoleva aasta võitjad, kes tehakse teatavaks 2006. a jaanuaris Austrias, Linzis, saavad võimaluse sõita koos Kanaari saartele.

Julgustan nii õpetajaid kui ka õpilasi ja koolijuhte osalema programmis Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning, sest rahvusvahelised projektid täiustavad õpetamismeetodeid ja annavad lisaväärtust tavapärasele õpetusele, muudavad õppeprotsessi innovatiivsemaks ja huvitavamaks. Kui õppimine on õpilase jaoks huvitav, siis omandab ta ka paremini teadmisi.Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: