Personal tools
Document Actions

Projektipaun

Kursuse eesmärgiks on pakkuda õpetajatele lahendusi ja näiteid tehnoloogia efektiivseks kasutamiseks ning õpiprojektide läbiviimiseks nii oma aines, kui ka erinevate õppeainete integreerimisel. Alates 2007./2008. õppeaastast tutvustakse kursusel põhjalikumalt ka rahvusvahelist projektitööd ja programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning.

The link address is: http://www.htk.tlu.ee/projektipaun

by Elo Allemann last modified 2007-09-14 05:38 PM

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: