Personal tools
Document Actions

DigiTiiger

Digi Tiiger on Tiigrihüppe SA koolituskursus ning millel osalemine on kõikidele õpetajatele tasuta. 40-tunnine DigiTiiger koosneb kümnest moodulist, kus iga mooduli põhiteema on seotud kursust läbiva teemaga, nagu näiteks aktiivõpe ja erinevate tarkvarade tutvustamine. Käsitlemist leiavad e-õppe keskkonnad, e-portfoolio, mõiste- ja mõttekaardid, uusmeedia ja koostööprojektid õppetöös, sealhulgas rahvusvahelised koostööprojektid ja eTwinning. Suurt tähelepanu pööratakse õpitarkvara ja veebilehtede hindamisele ning teadmiste kontrollimise meetoditele ja mõtestatud õppimisele. Kursuse käigus valmib igal osaleval õpetajal isiklik e-portfoolio, kuhu on koondatud kogu kursuse jooksul käsitletud materjal.

The link address is: http://www.htk.tlu.ee/digitiiger/

by Elo Allemann last modified 2007-09-14 05:33 PM

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: