Personal tools
You are here: Home Õpetaja õpib -koolitused Koolitused Eestis Veel kasulikke koolitusi
Document Actions

Veel kasulikke koolitusi

Up one level
Siit leiate viiteid teistele koolitustele, kust saab teadmisi aktiivõppemeetodite ja projektitöö kohta.
DigiTiiger by Elo Allemann — last modified 2007-09-14 05:33 PM
Digi Tiiger on Tiigrihüppe SA koolituskursus ning millel osalemine on kõikidele õpetajatele tasuta. 40-tunnine DigiTiiger koosneb kümnest moodulist, kus iga mooduli põhiteema on seotud kursust läbiva teemaga, nagu näiteks aktiivõpe ja erinevate tarkvarade tutvustamine. Käsitlemist leiavad e-õppe keskkonnad, e-portfoolio, mõiste- ja mõttekaardid, uusmeedia ja koostööprojektid õppetöös, sealhulgas rahvusvahelised koostööprojektid ja eTwinning. Suurt tähelepanu pööratakse õpitarkvara ja veebilehtede hindamisele ning teadmiste kontrollimise meetoditele ja mõtestatud õppimisele. Kursuse käigus valmib igal osaleval õpetajal isiklik e-portfoolio, kuhu on koondatud kogu kursuse jooksul käsitletud materjal.
Projektipaun by Elo Allemann — last modified 2007-09-14 05:38 PM
Kursuse eesmärgiks on pakkuda õpetajatele lahendusi ja näiteid tehnoloogia efektiivseks kasutamiseks ning õpiprojektide läbiviimiseks nii oma aines, kui ka erinevate õppeainete integreerimisel. Alates 2007./2008. õppeaastast tutvustakse kursusel põhjalikumalt ka rahvusvahelist projektitööd ja programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning.

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: