Personal tools
You are here: Home Õpetaja õpib -koolitused Koolitused Eestis Toimunud koolitused Seminar "Avatud ja loov kool"
Document Actions

Seminar "Avatud ja loov kool"

by Elo Allemann last modified 2008-03-19 01:17 PM

Tiigrihüppe SA korraldas koolijuhtidele ja õppealajuhatajatele 18. märtsil infoseminari ”Avatud ja loov kool”. Seminar toimus Tallinnas Meritoni hotellis.


Seminaril tutvustasime võimalusi rahvusvaheliseks koostööks interneti vahendusel,edukaid eTwinning projekte ja arutatasime, kuidas integreerida rahvusvaheline projektitöö õppekavaga.

 Peatusime sellel, kuidas saaks tehnoloogia võimalusi kasutada koolis nii, et see toetaks kõige paremal moel igapäevast õppimise-õpetamise tööd.

 Allpool seminari ettekanded

Seminari avasõnad

10.00 Tiigrihüpe koostööpartnerina, Enel Mägi, Tiigrihüppe SA juhataja

Avatud kool – õpilased ja õpetajad rahvusvahelises koostöövõrgustikus

 Sõpruskoolid Euroopas eTwinning, Elo Allemann, Tiigrihüppe SA projektijuht

Projektõpe ja veebivahendid, Laine Aluoja, Tiigrihüppe SA koolitaja, Türi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja

 Näited eTwinning projektidest

eTwinning ja algõpetus, Tuuli Koitjärv, Pärnu Vanalinna Põhikooli klassiõpetaja

eTwinning ja võõrkeeleõpetus, Merike Sikk, Kadrina Keskkooli inglise keele õpetaja

eTwinning projekt ”Voices of the World”, Kairi Laane, Viimsi Keskkooli klassiõpetaja


 Ajurünnak - rahvusvaheline projektitöö koolis ja integreerimine õppekavaga, Meeri Sild, Tiigrihüppe SA koolitaja, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi inglise keele õpetaja

Loov kool ja infotehnoloogia võimalused

 Koolijuht innovaatilise koolikeskkonna kujundajana, Sirje Kautsaar Harmi Põhikooli direktor

Haridustehnoloog üldhariduskoolis Gustav Adolfi Gümnaasiumi näitel, Ingrid Maadvere, Tiigrihüppe SA ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog

 Projekt ”Sülearvuti õpetajale”, Enely Prei, Tiigrihüppe SA projektijuht


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: