Personal tools
You are here: Home Õpetaja õpib -koolitused Koolitused Eestis Digitiigri jätkukoolitused
Document Actions

Digitiigri jätkukoolitused

by Elo Allemann last modified 2008-09-12 01:25 PM

Sel õppeaastal alustab Tiigrihüppe Sihtasutus DigiTiigri jätkukoolitustega, kus tutvustatakse uusu ja põnevaid veebivahendeid. Koolitustel saadud teadmisi saab edukalt kasutada eTwinning projektitöös.

Enesekontrolli testi loomine programmiga HotPotatoes

Kursuse käigus tutvutakse enesekontrolli küsimuste ja testide koostamise metoodikaga ning õpitakse looma teste programmiga HotPotatoes. Lõputööna valmib igal kursuslasel testikogu, mis avaldatakse veebis.

Õppematerjalide loomine ja avaldamine internetis
Kursusel tutvustatakse erinevaid keskkondi, millega õpetaja saab luua ja avaldada elektroonilisi õppematerjale. Õpitakse kasutama kodulehe loomise programmi Composer, õppematerjalide loomise keskkonda eXeLearning, veebipõhist kodulehe keskkonda GooglePage, failide transportimise võimalusi veebis ja veebipõhiste õppematerjalide koostamise põhimõtteid.

Esitlused õppetöös ja nende jagamine internetis

Kursuse käigus tutvutakse programmiga MS PowerPoint ja erinevate veebikeskkondadega (Slideburner/SlideShare, Voicethread ja Zoho/ThinkFree) ning luuakse erinevat tüüpi esitlusi ning mänge. Lõputööna valmib igal kursuslasel esitlustekogu, mis avaldatakse veebis.

Internet ja selle kasutamine õppetöös

Kursusel tutvutakse veebipõhiste õppematerjalide otsimise, jagamise, süstematiseerimise ning jälgimisvahenditega. Antakse ülevaade Google otsingusüsteemidest, slaidide, piltide ja järjehoidjate jagamise võimalustest.

Kursustele saab registreeruda siin

Koolitajateks on pikaajalise kogemusega Tiigrihüppe Sihtasutuse koolitajad.

 
Esimesed kursused  komplekteeritakse  vastavalt sooviavaldustele. Kursustele on oodatud üldhariduskoolide ja kutsekoolide üldainete õpetajad, soovituslik on läbida eelnevalt DigiTiigri põhikursus.

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond, kursused on õpetajatele tasuta.

Lisainformatsioon
Signe Piirsalu
signe@tiigrihype.eePowered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: