Personal tools
You are here: Home Konkursid KONKURSID 2007./2008. õppeaastal eTwinning projektiideede võistlus 2007
Document Actions

eTwinning projektiideede võistlus 2007

by Elo Allemann last modified 2007-10-17 02:42 PM

Sõpruskoolide programm alustab uut õppeaastat “Tagasi kooli” nädalatega, mis kestavad 17. septembrist- 17. oktoobrini 2007. Selle aja jooksul saate osa võtta mitmesugustest üle-euroopalistest veebipõhistest ettevõtmistest. “Tagasi kooli” nädalate raames korraldab Tiigrihüppe SA Eesti õpetajatele veebipõhise projektiideede võistluse. Tegu on virtuaalse konkursiga, mis aitab õppeaasta algul häälestada projektitöö lainele ja kutsub õpetajaid üheskoos mõtlema, missugune võiks olla hea idee internetipõhiseks koostööks õpetajatega-õpilastega teisest riigist.

Projektiideede võistlus toimub juba teist aastat. Eelmine aasta tõi palju toredaid projektiideid, millest paljud ka ellu viidi.

Projektiideid võistlusel osalemiseks saab sisestada 17. septembrist kuni 14. oktoobrini 2007. Projektiideed on kõigile tutvumiseks ja hindamiseks rahvuslikus portaalis väljas 15. oktoobrist kuni 21. oktoobrini 2007.

Konkursile võivad ideid esitada kõik programmiga Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning liitunud õpetajad.

Konkursil osalemine on väga lihtne. Mõelge välja üks hea projektiidee internetipõhiseks koostööks sõpruskooliga.

Konkursile saadetud projektiideest peaks selguma
- mis on projekti teema, kui kaua projekt ajaliselt kestab ning missuguses vanuses õpilased oleksid projekti kaasatud, missugusest riigist eelistaksite leida partnerit jne,
- missugused oleksid projekti pedagoogilised eesmärgid, projekti seotus õppekavaga, missuguseid õppeaineid projekt hõlmab jne
- missuguseid e-vahendeid kasutaksite ja mis peaks valmima koostöö tulemusena jne

Sõnastage oma idee lühidalt ja sisestage see siia.

Kahtlusteks, et äkki minu projektiidee pole piisavalt suurejooneline ja tähelepanuväärne, pole põhjust. Programmi Sõpruskoolid Euroopas üks märksõna ongi lihtsus, koostööprojekt ei pea ilmtingimata olema pikaajaline ja keeruline. Ärge unustage, et partnerlusprojekti loomisel on õpetajal täielik vabadus otsustada nii projekti kestvuse, teema kui ka töövahendite üle. Meeles tasub pidada sedagi, et kuigi enamikus partnerlusprojektides on partneriteks õpetajad koos õpilastega, võib programmi raames täiesti vabalt koostööprojekti luua ka ainult õpetajate omavaheliseks suhtluseks.

Näiteid sõpruskoolide projektide kohta soovitame otsida kesksest portaalist www.etwinning.net. Seda saate teha nii alajotuses „Idee ja praktika” kui ka eTwinning-kaardi kaudu riikide kaupa projektinäidetega tutvudes.  Samuti võite tutvuda eelmise aastal konkursile esitatud ideedega.

Konkursil osalemise tingimus on, et oleksite registreerunud programmi keskses portaalis www.etwinning.net

KUIDAS KONKURSS TOIMUB?

Projektiideid võistlusel osalemiseks saab sisestada 17. septembrist kuni 14. oktoobrini 2007.
Ka konkursile saadetud ideid saavad kõik lugejad veebipõhiselt  hinnata. Projektiideed on kõigile tutvumiseks ja hindamiseks meie rahvuslikus portaalis väljas 14. oktoobrist kuni 21. oktoobrini 2007. Avaldatakse üksnes idee, idee autori nime ei märgita!
Soovijad saavad nendega tutvuda ning neile kümnepallisüsteemis oma hinnangu anda. Nii selguvad kolm ideed, mis tunduvad hindajatele kõige põnevamad ja kaasahaaravamad. Kuna halbu ideid olemas ei ole, siis ülejäänuid ideid punktide järgi järjestata.

AUHINNAD

Võistluse võitnud õpetaja sõidab programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning  aastakonverentsile. Teise koha saavutanud õpetaja saab projektitöö tarbeks digitaalse fotoaparaadi ning  kolmanda koha omanik eTwinning sümboolikaga veebikaamera ja mälupulga.

Lisaks sellele saavad auhinna ka kolm kiiremat, kes pärast võistlust  esitatud projektiidee ellu rakendavad, st endale partneri leiavad ja partnerluse sõlmivad ja  koostööprojekti portaalis www.etwinning.net  registreerivad ja koostööd alustavad. 
Kolm kiiremat tegutsejat saavad auhinnaks digitaalse fotoaparaadi

Kolme parima idee autori nimed avaldatakse 22. oktoobril programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning rahvuslikul lehel ja ajaveebis.

 


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: