Personal tools
You are here: Home Konkursid KONKURSID 2007./2008. õppeaastal Auhinnati parimaid eTwinning õpiprojekte
Document Actions

Auhinnati parimaid eTwinning õpiprojekte

by Elo Allemann last modified 2008-03-10 06:43 PM

7. märtsil andis Tiigrihüppe Sihtasutus üle auhinnad parimatele Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning rahvusvahelistes projektides osalevatele õpetajatele ja õpilastele.

Sihtasutuse poolt korraldatud konkursil selgitati välja kümme parimat eTwinning õpiprojekti, milles Eesti õpilased ja õpetajad osalevad. Projektide olulisemaks hindamiskriteeriumis oli rahvusvahelise internetipõhise koostöö sidumine igapäevase õppetööga.

Võitjatele andsid auhinnad üle Tiigrihüppe Sihtasutuse juhataja Enel Mägi ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Toivo Klaar.

 Esikoha saavutas Viimsi Keskkooli projekt „Voices Of The World. Projekt on loodud selleks, et võimaldada erinevates keeltes kõnelevatel lastel oma "hääl" kuuldavaks teha. Igal kuul on erinev ülesanne. Näiteks laulavad lapsed omas keeles tuntud lastelaule või õpivad numbreid 1 – 10-ni. Teemade valik ei ole piiratud ning võimalik on kaasata kõiki kooliastmeid. Projektiga on liitunud lisaks Eestile, Šotimaa, Austraalia, Kreeka, Norra, Inglismaa ja Ameerika Ühendriigid.

Viimsi Keskkoolis juhib projektitööd õpetaja Kairi Laane. 


Teisele kohale tuli Tartu Hiie kool projektiga „Virtual art exhibition”. Projektis osalevad Eesti, Leedu, Poola ja Hollandi koolide 1.klasside õpilased. Nagu ka pealkiri ütleb, on projekt suunatud kunstiõpetuse ja käelise tegevuse arendamisele. Ühisesse virtuaalkeskkonda panevad õpilased üles erinevatel teemadel ja tehnikas tehtud töid.  Tatu Hiie koolis juhib projektitööd õpetaja Tiina Põllu.

 Kolmanda koha projektis koostab Kadrina Keskkool koos ühe Hispaania kooliga veebiajakirja „Popular Dances”. Lisaks kahe riigi tantsude traditsioonidele, jagavad noored artiklite vahendusel infot ka oma maa, toidukultuuri, rahvuspühade jne kohta. Kadrina Keskkoolis juhib projektitööd õpetaja Merike Sikk.

 Kõik kolm projekti võimaldasid teemasid edukalt siduda õppekavaga. 

Esikoha projektis osalenud Eesti õpilased sõidavad Tiigrihüppe toel Helsingisse Heureka keskusesse. Teistele õpilastele on autasuks osavõtt Nukufilmi animatsiooni töötoast.

Kümne parima hulka jõudsid projektid:

"Letters To Friends"
 Sõmeru põhikool, õpetaja Tiina Erala

Koolid teevad koostööd, et tutvustada oma partneritele  üksteise keelt ja kultuuri nn Interneti-tähestiku loomise kaudu.  Projektis osalevad 7-8- aastased õpilased, kes alles alustavad kirjatarkuse omandamist. Tähestiku loomiseks kasutatakse ühist blogi, kevadeks valmib piltidega illustreeritud ülevaade õpitud sõnavarast.

"Give Me Five Big Bad Wolf"
Pärnu Koidula Gümnaasium, õpetaja Tiiu Leibur

Partnerkooli lapsed õppisid üksteist tundma muinasjuttude kaudu. Õpetajad koostasid muinasjutuainetel erinevaid õppematerjale, näiteks integreerides matemaatikasse muinasjutt  Tuhkatriinust ja õppides nii kella tundmist.

"What Kind of House Plants Grow in Your Home?"
Tartu Hiie Kool, õpetaja Mari Tõnisson
Projekti käigus õpitakse, kuidas teha veebilehte ja  arendatakse nii  õpilaste (ja ka õpetajate) inglise keele oskust. Õpilased  tutvustad üksteisele oma maal kasvavaid toataimi,  pildistades neid, mis kasvavad nende kodudes. Pildid  riputatakse need ühisele veebilehele,  seejärel otsivad taimedele nii oma emakeelsed kui ladinakeelsed nimed, lisaks koguvad informatsiooni (vanematelt, poest, kirjandusest, internetist) taimede kasvutingimuste kohta ning  täiendavad veebilehel avaldatud infot.

"Let's Make Video"
Tartu Hiie Kool, õpetaja Mari Tõnissoni
Projekti raames valmib ennasttutvustav esitlus, klassi, kooli, linna, oma maa noorte huvisid kajastav ning vabalt valitud teemal videod. Kõik valminud tööd riputatakse üles ühisele veebilehele. Projektis osalevad  15-16-aastased õpilased koos õpetajatega.


"Pupils' Day"
Neeme Algkool, õpetaja Inga Korts-Laur
Nelja kooli koostööprojektis kirjeldavad  7-12 aastased õpilased oma  päeva.
Neeme algkooli õpilased teevad projektitööd inglise keele tundides ja inglise keele ringis. Projekt on integreeritud igapäevasesse õppetöösse ja hõlmab kogu ainekava.
Õpilased vahendavad informatsiooni oma kooli kohta. Tuuakse välja sarnasused ja erinevused enda ning partnerite koolielu vahel.

"Beautiful"
Lauka Põhikool, õpetaja Aave Kark
Projekt jõulauajast partnerite koolides. Õpilased õppisid tundma Euroopa geograafiat, uurisid jõulutraditsioone ning said kasutada arvutiõpetuse tunnis õpitut. Üheskoos tõlgiti tervitust, õpiti laulu, mis sõpruskooli õpilastele video kaudu  esitati. Lisaks sellele valmisid jõuluteemalised kaunistused. Kõike tehtut vahendati ajaveebi kaudu.

"Snowmen- Childrens' Friends"
Pärnu Vanalinna Põhikool, õpetaja Tuuli Koitjärv
Projektitööd teevad algklasside õpilased. Tegeldes mitmel erineval moel lumememmedega (lauldes, joonistades, meisterdades)  mõeldakse ka globaalstele teemadele, näiteks kliimasoojenemisele ja võetakse osa globaalse kliimasoojendamise vastasest päevast. 

Õpetajad, kelle projektid jõudsid kolme parima hulka, osalevad sõpruskoolide programmi rahvusvahelisel koolitusel. Ülejäänud tublid õpetajad saavad auhinnaks internetipõhiseks koostööks sobivaid töövahendeid.  Kõik kümme projekti pälvisid ka  eTwinningu rahvusliku kvaliteedimärgi.

 Programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning toetab ja rahastab Euroopa Komisjon, koordineerib European Schoolnet. Eestis koordineerib programmi Tiigrihüppe Sihtasutus.

 


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: