Personal tools
You are here: Home Konkursid KONKURSID 2006./2007. õppeaastal Ideedekonkursi tulemused on selgunud!
Document Actions

Ideedekonkursi tulemused on selgunud!

by Elo Allemann last modified 2006-10-19 03:46 PM

Ideekonkurss õnnestus igati. Konkursile laekus palju toredaid ideid, mis kõik on väärt, et neid ka ellu viia. Seda, et eTwinning pakub Eesti õpetajatele huvi, näitas tõsiasi, et ideid lugesid ja oma hinnangu andsid paljud õpetajad Eestimaa eri paigust. Suur tänu kõigile hindajatele, kelle arvamuste põhjal selgusid võistluse võitjad.

Eraldi tahaks tänada neid õpetajaid, kes oma idee konkursile saatsid ja oma mõtteid kolleegidega lahkelt jagasid. 

Konkursitulemustest kokkuvõtteid tehes selgus, et kõik esitatud ideed said lugejatelt väga kõrged hinnangud ja punktisummade vahed lõplikus pingereas olid vaid mõnepunktilised.  

Lugejate kõige suurema poolehoiu pälvis idee "Virtuaalreis partnerkooli", kuid kuna idee autor oli eTwinningu ekspertgrupi liige Varje Tipp, siis see idee auhinnalisele kohale ei kandideerinud. 

Ideevõistlusel saavutas esikoha idee "Ühiskonna valupunktid ja positiivsed küljed", mille esitas Madli-Maria Niit, kes on Kuressaare Gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja.

 Teine koht kuulub ideele "Kuidas ma endale nime sain", mille esitas  Pärnu Koidula Gümnaasiumi algklasside õpetaja  Tiiu Leibur ja  kolmanda koha  sai idee "Kus on kerge olla noor? (Where is it easy to be young?), mille autoriks oli Pärnu Koidula Gümnaasiumi inglise keele õpetaja Katrin Saks.

Konkursil esikoha saavutanud Madli-Maria Niit sõidab veebruarikuus Belgiasse Brüggesse programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning  aastakonverentsile. Teise koha auhind  on veebikaamera, kõrvaklapid ja mikrofon,  kolmanda koha omanikule kuulub eTwinning sümboolikaga mälupulk.

Palju õnne!


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: