Personal tools
You are here: Home Konkursid KONKURSID 2006./2007. õppeaastal Eesti õpetajate projektiideed
Document Actions

Eesti õpetajate projektiideed

by Elo Allemann last modified 2006-11-01 05:48 PM

2006. aasta sügisel kutsus Tiigrihüppe SA Eesti õpetajaid osalema eTwinning projektiideede võistlusel, et tekitada arutelu, missugune võiks olla kasulik eTwinning projekt Eesti õpilaste-õpetajate jaoks. Projektiideede võistlusele laekus ühtekokku 24 head ideed. Kõik esitatud ideed olid nädal aega internetis huvilistele tutvumiseks ja hindamiseks üleval. Pärast kokkuvõte tegemist selgus neli parimat ideed. Lugejate kõige suurema poolehoiu pälvis idee "Virtuaalreis partnerkooli", kuid kuna idee autor oli eTwinningu ekspertgrupi liige Varje Tipp, siis see idee auhinnalisele kohale ei kandideerinud. Ideevõistlusel saavutas esikoha idee " Ühiskonna valupunktid ja positiivsed küljed", Madli-Maria Niit Kuressaare Gümnaasium; teise koha "Kuidas ma endale nime sain?", Tiiu Leibur, Pärnu Koidula Gümnaasium ja kolmanda koha "Kus on kerge olla noor? (Where is it easy to be young?)"Katrin Saks, Pärnu Koidula Gümnaasium. Tutvuge võistlusele saadetud ideedega!

Lastekirjanduse kangelased
Projekti käigus tutvustab iga maa oma lastekirjanduse kangelasi. Igal kuul käsitleme erinevat tegelast. Nooremad õpilased joonistavad või meisterdavad erinevaid tehnikaid kasutades neid kangelasi. Samuti koostavad nad iga tegelase kohta pärast teosega tutvumist mõistekaardi oma emakeeles. Vanemad õpilased käsitlevad emakeele tunnis lisaks kirjandusteostele ka kirjanikke. Inglise keele keele tunnis kirjutavad vanemad õpilased mõistekaarte ning lühijutte võõrkeeles. Arvutitunnis kas Kidspiration programmi või muud programmi kasutades koostavad lapsed mõistekaardi elektrooniliselt. Kogu projekti käiku kajastame ühises ajaveebis. Valminud jutte, mõistekaarte ning pilte kajastame e- ajakirjas, kõikide partnerite e- ajakirjade lingid on saadaval meie ühises blogis  . Valminud joonistustest koostame kalendri  ja valmistame pusled. Projekti kestab on septembrist kuni maini. Projektis osalevad lapsed on 7-12aastased. Partneriks võib olla mistahes riik. Projekti käigus tutvuksid partnerid lastekirjandusega (kangelased, autorid) ning toimub ideede vahetamine käsitöö- ja kunstitunnis kasutatavate tehnikate suhtes. Projekti käigus integreetitud õppeained on eesti keel, kirjandus, inglise keel, inimeseõpetus, arvutiõpetus, kunstiõpetus, käsitöö. Projektis käsitletavad kirjanduskangelased on Limpa, Lotte, Klaabu, Krõll, Sipsik, Naksitrallid, Pintselsabad, Pokud, Kunksmoor. 

--------------------------------------------------------------------------------
 
Interaktiivse piltsõnastiku koostamine
Kestus: 1 aasta või rohkem
Osalejad: soovitavalt väikeriikidest
1)12-18 a (hästi joonistada oskavad/IKTst huvitatud) õpilased
2)võimalikult erinevate ainete õpetajad.
Õpetajad lepivad kokku ja jaotavad teemad
•koostavad sõnavara
•arvutiõpetaja koostab veebilehe, kuhu on lihtne kõigil osalistel pilte-sõnu sisestada
Õpilased
• joonistavad ja skänneerivad pildid
• sisestavad veebilehele pildid ja sõnad
Pedagoogilised eesmärgid:
• õppida kasutama erinevaid IKT vahendeid
• töötada koos ühise ja ülla eesmärgi nimel
Kuna laialdase sõnavara olemasolu on otseselt seotud kõikide riikide õppekavadega ja kõikide ainetega, siis kaudselt on sellega seotud kogu projekt.
Kasutatavad e-vahendeid: e-post, veebilehe koostaja, skänner, lihtne pilditöötlusprogramm
Tulemus: interaktiivne piltsõnastik veebilehena kõikide partnerriikide keeltes. Jääb võimalus sõnastikku igal ajal pilte-sõnu lisada.

Valmiv sõnastik on
1) üks võimalus nii tava- kui õpiraskustega ja erivajadustega õpilaste sõnavara arendamiseks, mis toetaks edasijõudmist mistahes aines
2) õppida mõnda uut ja põnevat (väike)keelt.  
--------------------------------------------------------------------------------
 
Naabrite kunst ja kirjandus 21. sajandil, eesti ja soome kunsti ning kaasaegse kirjanduse tundmaõppimiseks

Projektis osalevate õpilaste vanus: gümnaasiumiõpilased (16-19)
Projekti kestus: 1 õppeaasta
Õppeained: emakeel, kirjandus, soome keel, inglise keel, ajalugu, kunstiajalugu, informaatika, geograafia
Projekti eesmärgid:
1. Tutvuda eesti ja soome kujutava kunstiga.
2. Leida ja luua seoseid kunsti ja kirjanduse vahel.
3. Külastada kunstimuuseume – KUMU Tallinnas ja Ateneum ja Kiasma Helsingis.
4. Tutvuda eesti ja soome kaasaegse kirjandusega.
5. Võtta osa erinevatest kirjandusüritustest Eestis ja Soomes ning Virtuaalkassi arvustuste võistlusest.
Projekti pedagoogilised eesmärgid:
1. Arendada õpilaste oskust näha enda ümber toimuvat kultuurielu ja innustada õpilasi tutvuma oma ja naabrite erinevate kultuurivaldkondadega.
2. Arendada õpilaste suulise ja kirjaliku eneseväljenduse oskust.
3. Arendada õpilaste rahvusvahelise koostöö oskust.
4. Arendada eesti õpilaste soome keele oskust.
5. Arendada õpilaste meediaalaseid oskusi.
6. Õpetada tundma kaasaegseid infotehnoloogilisi vahendeid ja võimalusi ning seostada neid meediaalase ja kirjandusliku tegevusega.
Projekti vahendid:
1. eTwinning – www.etwinning.net
2. ühine veebiajakiri MagazineFactory abil
3. ajaveeb
4. koolide koduleheküljed

 
Projekti käigus ja tulemusena:
1) luuakse ühist veebelehte
2) kohtutakse 3 korda - Tallinnas, Forssas ja Tartus
3) kohtumistel tutvustatakse oma töid, kasutatades PowerPoint esitlusi
4) jäädvustatakse projekti kulg nii eTwinningus kui ajaveebis

LISA 1 - Näiteks Eesti klassikalise kunsti ülesanded: Ülesanded eestlastele
RÜHMAS Erinevaid otsingusüsteeme (ja raamatuid) kasutades
1) koostage lühike ülevaade kunstniku elust (kuni 10 lauset), võite lisada juurde linke. Pealkirjaks „Elulugu”, võib olla eesti keeles.
2) tooge vähemalt 1 näide kunstniku loomingust, mis on mingil moel seotud rahvaluule või kirjandusega (kirjaniku portree, rahvalaulu põhjal maal, teose illustratsioon, kirjaniku hauasammas jne), seletage mõne lausega. Pealkirjaks „Kunst ja kirjandus”, võib olla eesti keeles.
3) Kui soomlane on saatnud 5 küsimust kunstniku kohta, siis vastake talle sinnasamasse soome või inglise keeles.
INDIVIDUAALNE TÖÖ 1) Vali üks kunstniku teos ja kirjuta selle põhjal umbes kümnelauseline arutlus või loovtöö või muljetus või … Pane kirja oma mõtteid seda kunstiteost vaadates. NB! Kindlasti pane kirja teose nimi. Pealkirjaks „Mina ja kunst”
Tehtävät suomalaiselle
1. TIETOJA TAITEILIJASTA Etsi tietoa taiteilijasta (kirjat, Internet) ja kirjoita lyhyt kuvaus. Voit liittää lisätiedoksi ko. taiteilijaa käsitteleviä www-osoitteita.
2. KYSYMYKSIÄ VIROLAISILLE OPISKELIJOILLE Kirjoita taiteilijaan liittyviä kysymyksiä, joihin virolaiset opiskelijat sitten vastaavat.
LISA 2 - projektiga on juba algust tehtud, lisamaterjal projekti ajakava jm kohta on olemas veebilehes

--------------------------------------------------------------------------------

Kus on kerge olla noor? (Where is it easy to be young?) III KOHT

5-7 partnerit võimalikult erinevatest Euroopa riikidest;
ühiskonnaõpetus, võõrkeel, arvutiõpetus (jututuba, veebiajakiri)
Õpilased vanuses 15-19
Projekti kestus 10 nädalat
a) võrrelda seadusandlust, kas ja mis vanuses on noortele miski lubatud – suitsetamine, alkoholi tarvitamine, narkootikumide tarvitamine, sõitmine jalgrattaga, mopeediga, autoga, abiellumine, lapse saamine, abort, koolist lahkumine, tundidest puudumine, tunni ajal ringi jalutamine, õpetaja korralduste eiramine, üksi tänaval liikumine, üksi välismaal reisimine, üksi elama asumine jne. - töö toimub koolisiseselt. (2 nädalat)
b) moodustada töögrupid – meelemürkide/mõnuainete kasutamise uurijad; sõiduvahendite juhtimise uurijad; koolikohustuse täitmise uurijad; pereelu alustamise uurijad jne. Igasse töögruppi kuulub õpilasi igast riigist (4-5). Töögruppides olevad õpilased võrdlevad omavahel riikides kehtivaid vanusepiiranguid vastavalt oma teemale (töö toimub jututoas). Koostavad aruande – report – (ainult võrdlus, mitte analüüs) ja esitavad selle koos tabeli või diagrammiga veebiajakirjas. (2 nädalat)
c) moodustatakse uued töögrupid (igas grupis on esindatud kõik riigid), kuid selliselt, et keegi ei jää oma eelmise teemaga edasi tegelema. Uued grupid tutvuvad eelmiste koostatud aruannetega ja asuvad otsima põhjusi, miks on kehtestatud vanusepiirangud erinevates riikides erinevad ja kas sellised vanusepiirangud on õigustatud. Grupid koostavad analüüsi kõigi võimalike põhjuste ja selgitustega. (3 nädalat)
d) järgnev nädal on mõeldud viimaste grupitööde kommenteerimiseks. Kõik õpilased kommenteerivad esitatud analüüse, arutavad, vaidlevad ja vastavad kommentaaridele. (1 nädal)
e) Projekti viimases etapis arutlevad iga riigi õpilased isekeskis, millises riigis oleks noorel kõige parem ja/või turvalisem kasvada, arvestada tuleb kõiki valdkondi. Kuna õpilaste arvamused ei pruugi kokku langeda, esitavad kõik oma arvamuse iseseisvalt, kus põhjendavad, millise riigi seadusandlus on kõige “noore-sõbralikum”. Lõpp-seisukohad avaldatakse veebiajakirjas. Lähtudes statistikast (kui paljud eelistavad üht või teist riiki) võib välja kuulutada Kõige “Noorte-sõbralikuma” Riigi. (2 nädalat)  
--------------------------------------------------------------------------------

 Ühiskonna valupunktid ja positiivsed küljed I KOHT
Projekti käigus viivad erinevate Euroopa riikide kooliõpilased läbi fotovaatluse oma kodulinnas. Fotodele tuleb püüda visuaalselt nähtavaid probleeme ning positiivseid külgi, mis õpilaste meelest nende linna ning ühiskonda iseloomustavad. Fotodest tuleb koostada esitlus, kus tutvustatakse erinevaid probleeme ning pakutakse välja ka võimalused nende lahendamiseks.
Kui õpilased on oma tööd lõpetanud, tõlgitakse tööd ning saadetakse tutvumiseks partnerkoolidele, see annab võimaluse võrrelda olukorda erinevates riikides ning arutleda nende põhjuste üle.
Projekti kestus: Projekt on tähtajatu (uusi liikmeid lisatakse kooliaasta alguses), kuid konkreetne projektitöö kulgeb ühe aasta lõikes ning aasta lõpul koostatakse kokkuvõtted läinud aasta tööst.
Õpilased: projektis osalevad 16-19-aastased õpilased.
Partnerid: erinevate Euroopa riikide koolid.
Pedagoogilised eesmärgid: äratada õpilaste huvi ühiskonna probleemide vastu, arendada oskust probleemidele lahendusi leida, arendada õpilaste analüüsivõimet, oskust kasutada IKT- vahendeid ning keelekasutust.
Projekti seotus õppekavaga: projekt on mõeldud ühsikonnaõpetuse 12. klassi kursuse jaoks - läbi projekti saab kaasata erinevate teemade käsitlemist - sotsiaalpoliitika, majandus, kodanikukohustused jm. Integreeritus: ühiskonnaõpetus, ajalugu, geograafia, inglise keel, arvutiõpetus. E-vahendid: videokonverents, jututuba, projekti kodulehekülje loomine, materjalide avaldamine veebis, õpikeskkond VIKO, slaidiesitlused, fotod, e-post, foorum.
Tulemus: Projekti tulemusena pannakse kokku õpilastööde põhjal koostatud võrdlus erinevate ühiskondade valupunktide ning positiivsete külgede kohta ning analüüsitakse tulemusi. Kui fotovaatluse viivad läbi ning esitlevad õpilased, siis kokkuvõtva võrdleva uuringu panevad kokku õpetajad koos õpilastega.
Projekti aastane aruanne ilmub projekti kodulehel, samuti on sinna üles pandud parimad esitlused. 

-------------------------------------------------------------------------------
 
Kokanduse rahvusvaheliste terminite (eelkõige roogade nimetused) seletava sõnaraamatu koostamine( rahvusvaheline termin - seletus - tõlge emakeelde)
Kestusena näen ühte õppeaastat ja osalejad oleksid kokanduse eriala õpilased vanuses 15 - 18 aastat. Partnerina näeksin kas Hispaaniat või Itaaliat. Mõeldav oleks ka Prantsusmaa.
Pedagoogilisest aspektist aitaks nimetatud ettevõtmine noortel arendada nii koostööoskusi, sallivust kui ka laiendada silmaringi ning õppida tundma uusi võimalusi nii informatsiooni leidmisel kui ka sellega töötamisel. Samuti oleks oluline ka arvutioskuste arendamine. Õppekavaga seondub nii inglise keele toitlustusalase sõnavara õpetamise poolest kui ka otseselt erialaga, milles on ette nähtud tutvuda ka rahvusvaheliselt kasutatavate terminitega. Projekti tulemina valmib WIKI ja ka prinditav formaat, on-line seletav sõnaraamat, MagazineFactory’s loodud veebiajakiri, mis annab võimaluse tutvustada lisaks ka retsepte ning ka õpitavat eriala (erisused riigiti). 
--------------------------------------------------------------------------------
Virtuaalne reis partnerkooli LUGEJATELT ENIM PUNKTE SAANUD IDEE!

Kuna eTwinning projekt on virtuaalne, siis idee seisnebki selles, kuidas virtuaalselt oma partneritega kokku saada. Projekti sisuks on bussiga (virtuaalselt) reisida partnerkooli.
Sihtrühm: 14- 15aastased põhikooli õpilased või turismi eriala õpilased.
Õpilastele probleemülesanne:
Meie partnerkool asub Portugalis x-maakonnas. Meie sooviks on üksteist külastada. Selleks aga peame õppima Euroopat tundma (kuidas oma reis ökonoomseks ja huvitavaks muuta). Õpilaste ülesandeks on koostada REISIPÄEVIK ajaveebina, kus on kirjas missugused huvitavad vaatamisväärsused meile teepeale jäävad, mida kindlasti sooviksime külastada. Peame uurima, kus me ööbime ja kui palju raha läheb meil vaja reisimiseks. Samuti peame otsustama, mis me kingituseks kaasa võtame.
PROJEKTI TULEMINA valmib meil mõlemal reisiprojekt ja reisipäevik. Projekti lõpus võrdleme partneritega oma tulemusi (reisipäevikusse lähevad ka kirja naljakad juhtumid, mis reisi ajal juhtusid). Projekti alguses teeme video reisiseltskonnast, mille saadame partneritele. Projekti lõppedes, aga viime läbi videokonverentsi, et siis juba oma partneritega „reaalselt” kokku saada ning videokonverentsil anname ülevaate oma reisist ning kingituse üle.
TWINNIMINE: Reisi jooksul peame pidevalt omavahel suhtlema ehk siis twinnima, kuna ühe korra peame reisi ajal teepeal kohtuma. Kus ja millal, see selgubki juba reisides  (see seik panebki meid omavahel suhtlema ja teeb virtuaalreisi põnevamaks).
Projekti käigus kasutame väga erinevaid e-vahendeid (twinspace, e-mail, msn, video, digipildid, blogi,foorum, videokonverents, skype, MS Office jne…).
INTEGRATSIOON: Projekt hõlmab praktiliselt kõiki õppeaineid, samuti arendab väga olulist oskust- vajadusel ise toime tulla informatsiooniga. 

--------------------------------------------------------------------------------
 
Minu lemmikloom

Projekti kestus 1 aasta, õpilaste vanus 7 - 11, eelistus ingliskeelne kõnekeskkond.
Projekti pedagoogilised eesmärgid: arendada õpilaste silmaringi (erinevates Euroopa riikides enam levinud lemmikloomad), kasutada õppetöös projektõppe meetodeid - läbi viia teemapäevad klassis (rotid, koerad, kassid jne), võimalusel korraldada videokonverents (kaasatud on väiksemad lemmikloomad) õpilaste lemmikloomadest(annab võimaluse tutvustada ennast ning oma lemmiklooma inglise keeles), kasutada aktiivõpe meetodeid - viia läbi uurimustöö oma klassi koduloomadest ning võrrelda saadud tulemusi partnerkooli õpilaste uurimuse tulemustega, tulemustest koostada Venn diagramm, anda õpilastele võimalus uurimustöö alusel laiendada oma teadmisi lemmikloomadest ning uurida nende toitumist ning tarbitud toidu kogust (g, kg, t), kontrollida õpilaste teadmisi õpetajate poolt Moodle keskkonnas ja programmis eXe koostatud õppematerjalide abil (välimus, kehaehitus, toitumine, liikumine, paljunemine jne, testid -hinded).Arendada õpilaste käelist tegevust - joonistused (MS Paint) ning tublimatele anda võimalus kokku panna konkursi teel valitud teemast/teemadest multikas/d (diferentseeritud õpe) kasutades programmi MonkeyJam või Movie Maker, MS PowerPoint. Kõik projekti hõlmav materjal kajastub veebi ajakirjas Magazine Factory, õpilastel on võimalik omavaheliseks suhtlemiseks kasutada Moodle keskkonda või hallata koos partneritega ühist Wiki`t.
Õppeainete integratsioon: eesti keel (teema lemmikloomad); loodusõpetus (looma eest hoolitsemine, tervis, hügieen, toitumine jne),inglise keel (My Pet), matemaatika (raskusühikud-tarbitud toit, kaalu ja toidukoguse suhe), meedia õpetus (multikas -stsenaarium,teostus), inimeseõpetus- inimese ja loomade vahelised suhted,IT - MS Paint, MS PowerPoint, MonkeyJam, exe, Moodle, Magazine Factory, Wiki. Koostöö tulemusena valmib veebiajakiri, multifilmid ning viiakse läbi videokonverents. 
--------------------------------------------------------------------------------
Lemmiklooma eluolu
a)veeloomad b)imetajad c)linnud
Kestvus: II poolaaasta (jaanuarist- maini)
Osalejad: 8.- 9. kl või vanemad õpilased
Partnerid: Hispaania, Poola, Iirimaa, Norra, Läti, Itaalia, muu
Eesmärgid: Õppida tundma lemmikloomade käitumis- ja toitumisharjumusi, teadvustada erinevaid loomahaigusi ja nendest lähtuvaid ohte keskkonnale ning inimestele, õppida lahendama erinevaid probleeme seoses lemmikloomadega (looma kadumine, looma käitumishäired, peremehevahetus, looma vananemine, äkksurm jne.)
Õppeained: keskkonna- ja terviseõpetus, bioloogia, arvutiõpetus, võõrkeel, ühiskonnaõpetus
e-vahendid: eTwinningu portaal, e-mail, veebileht või blogi
Tulemus: projekti lõpuks peaks valmima ülevaade erinevate maade lõikes lemmikloomade põhiharjumustest, enamlevinud haigustest ja probleemide lahendustest. Huvitavamatest lemmikloomadest valmib pildialbum või interaktiivne kalender (lemmikloom+ lemmiktoit) või lauamäng. 

--------------------------------------------------------------------------------
 
LEGO
Kestvus 1-2 kuud, õpilaste vanus 8 - 9 a.
Projekti eesmärgiks on õppekavas käsitletud teema – geomeetrilised kujundid- omandamine ning kinnistamine erinevate tegevuste kaudu erinevates ainetundides.
Õpetamise eesmärkideks on:
•arendada õpilast ning tema silmaringi
•matemaatilisi teadmisi geomeetrilistest kujunditest;
•oskust siduda matemaatikat reaalse igapäevaeluga (uurimustöö ja selle baasil semantilise analüüsi tabeli koostamine);
•diagrammi koostamine;
•võrdlemisoskust (Venn diagrammi koostamine, katse tulemuste analüüs)
•arendada analüüsi ning sünteesi oskust;
•loogikat (virtuaalne Lego, mis omab kolme raskusastet);
•võõrkeeleoskust (mängujuhenditest arusaamine);
•arendada õpilase iseseisvat mõtlemisoskust (lego kokkupanek ja virtuaalse lego kokkupanek);
Diferentseeritud ülesanne- lego klotside kokkupanek võistlusena;
•arvutialaseid oskusi (arvutiprogrammi MS Paint kasutamist, interneti kasutamine- The Spinning Tower, online hariduslike mängude mängimine);
•praktilisi oskusi (tööõpetuses pakendite kleepimine ja pakenditest ehitiste konstrueerimine);
•ainealased teadmisi integreeritult infotehnoloogia algtõdede omandamisega geomeetrilistest kujunditest (pilt MS Paint’is,
Venn diagrammi koostamine MS Paint’is) - aktiivõpe
•arendada loogilist mõtlemist ning loovust (lego tund ning virtuaalne lego, pakenditest ehitised);
•keskkonna säästliku suhtumise kujundamine kasutades erinevaid pakendeid, millest valmivad jäätmelinnad, mida õpilased kasutavad hiljem aktiivselt mänguvahenditena vahetundides;
•infotehnoloogilised eesmärgid:
-õppida kasutama tarkvaraprogrammi MS Paint (töö hiirega käeliselt arendav; -kopeerimise ning kleepimise kasutamine võrdsete kujundite saamiseks, -valminud töölehe salvestamine omanimelisse kataloogi),
-interneti kasutamine (The Spinning Tower ning online hariduslikud mängud), veebipõhine suhtlemine kasutades Wiki`t või bloggi.
Koostööna virtuaalse lego ja Lego kokkupanemise võistluse läbiviimine ning virtuaalne võitjate autasustamine (võitjate fotod väljapanduna koostöös valminud veebileheküljel/MagazineFactory`s (nimetatud leheküljel on näha ka Venn diagrammid, fotod meisterdamisest, joonistustest, virtuaalse lego tulemuste salvestustest, töölehed). 
--------------------------------------------------------------------------------
 Valguskiir läbi aja, üle mere!
Eesmärk: õppida tundma oma saare majakate ning nendega seotud ajalugu ja tänapäevaseid funktsioone ning võrrelda neid teiste riikide majakatega.
Vanuserühm: 12-14 a
Partnerriigid: mere äärsed piirkonnad, soovitavalt nt Itaalia, Kreeka, Hispaania jne.
Pedagoogilised eesmärgid: erinevate tehniliste vahendite kasutamine, koostöö arendamine, keeleõpe, arendada info kogumise, süstematiseerimise ja esitamise oskust.
Toetab õppekava üldosas toodud õppe- ja kasvatustöö eesmärke:
1)suhtub heasoovlikult kaasinimestesse 2) soovib ja oskab teha konstruktiivset koostööd; 3) tunneb end oma rahva liikmena, kodanikuna, tunneb end seotuna Euroopa ja kogu inimkonnaga;
4) tunneb ja austab oma rahva kultuuri, omab ettekujutust ja teadmisi maailma eri rahvaste kultuuridest, suhtub neisse eelarvamustevabalt ning lugupidavalt;
5) hoiab loodust, elab ja tegutseb keskkonda ning loodusressursse säästes;
6) usaldab ennast, on väärikas ja enesekriitiline;
7) on tundlik esteetiliste väärtuste suhtes, kujundab oma ilumeelt;
8) väärtustab terveid eluviise, arendab oma vaimu ja keha;
9) mõtleb süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt, on avatud enesearendamisele;
10) püüab mõista asjade tähendust, nähtuste põhjusi ja seoseid, on motiveeritud õppima ja oskab õppida;
11) tuleb toime muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas.
Projekt on seotud arvutiõpetuse, koduloo, keeleõpetuse (emakeel, inglise keel), kunstiõpetuse ja ajalooga
Kestvus: 1 õppeaasta
E-vahendid: e-mail, blog,magazine factory, e-formular. tehn vah: digifotoaparaat, skänner
Projekti lühikirjeldus: Õpilased uurivad oma maakonna majakate ajalugu ja tänapäeva. Pildistavad, joonistavad ja kirjutavad (lood, luuletused, muinasjutud) neist lühikesi artikleid, mis avaldatakse MagazineFactorys. Projekti jooksul valmib veebiajakiri. Projekti lõpus tehakse viktoriin e-formulari abil partnerriigi õpilastele. Tublimate nimed avaldatakse veebiajakirjas ja saadetakse oma kooli sümboolikaga meened. 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Märka mind! Projekt väikestest kaaslastest

Märgatav võib olla katusel kasvav puukene või rohu sees sibav sitikas või õitsema puhkenud lumikelluke. Oluline on, et õpilased oleksid tähelepanelikud ja märkaksid ümbrust. Väiksemad lapsed võivad joonistada, suuremad fotografeerida märgatut. Kuid igal juhul kuulub pildi juurde jutt - lugu pildile jäädvustatud objektist. Tegutsedes keeleõppe eesmärgil saab teemasid täpsustada vastavalt õpitavale sõnavarale.
Sihtrühm: võõrkeele (nii A kui B keel) õppimise II-III aasta
Partneriks sobib enam vähem sama keeleoskusega õpilasrühm ükskõik millisest Euroopa riigist.
Tulemiks võiks olla raamat, mis sisaldab õpilaste omaloomingut (jutud, luuletused, haikud jms) ning on illustreeritud õpilaste tehtud fotode või joonistustega.
Projekt peaks kestma vähemalt aasta.
Pedagoogilised eesmärgid:
Arendada õpilaste aktiivset ellusuhtumist, arendada kirjalikku väljendusoskust ja tähelepanelikkust.
Jutud ja pildid on sobilik avaldada ajaveebis. 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Kuidas ma endale nime sain  II KOHT

Kestus 1 a, õpilaste vanus 9-11 a.
Õppeainete integratsioon: eesti keel, inimeseõpetus, inglise keel, kunstiõpetus, ühiskonnaõpetus, arvutiõpetus.
Projekti eesmärgiks on õppekavas käsitletud teema –„Mina ja mind ümbritsev maailm“ (põlvkondade järjepidevus ja erinevused eri põlvkondade vahel, põlvkonna definitsioonini jõudmine)teemal arutlemine, järelduste tegemine (läbi joonistamise) kinnistamine. Kasutatakse aktiivõppe ja projektõppe meetodeid.
Pedagoogilised eesmärgid on õpetada ja arendada õpilast:
•väärtustama inimsuhted, suhted perekonnas, suhted klassikaaslaste vahel;
•õppida läbi viima uurimustööd – kuidas ma endale nime sain
•teada ning meelde jätta oma sünniandmed (aeg, koht, kaal, pikkus jne);
•suhtlemisoskuse arendamine uurimustöö abil (kaasõpilasega, vanematega, vanavanematega);
•õpetada väärtustama mineviku pärandit ja perekonna traditsioone hoidma;
•õpetada hindama vanemat generatsiooni ning väärtustama nende elukogemust;
•suunata õpilaste mõtted isa-ema rollile ning ärgitada õpilast ette kujutama enda tuleviku pere mudelit;.võrrelda erinevate maade kombeid lapse nime valikul.
Infotehnoloogia-alased eesmärgid:
•õppida koostama esitlust (slaidide valimine, liikumine, piltide lisamine jne),
•esitluse koostamine programmis MS PowerPoint, esinemine kaasõpilastele/lastevanematele, fotode skaneerimine - töötlemine programmiga Irfan, sugupuu koostamine programmis MS Word ning lisamine PowerPoint`i.
Projekti tulemus:
1. esitluse ettekanne lastevanematele;
2. uurimustöö tulemuste (ka partnerite) kokkuvõtte tegemine, mis on kajastatud Magazine Factory`s (aktiivne ajalehe tometamine mitmelt poolt);
3. uurimustöö tulemusena tuua välja enamlevinud nimed nii Eestis kui mujal (kajastub MagazineFactory`s)
4. Huvitavamate nimesaamislugude kajastamine MagazineFactory`s
5. erinevate riikide õpilased saavad valida eesnimede järgi endale sõbrad, suhtlemine sõpradega e-postiga ja Wikis.
6. Videokonverentsi läbiviimine, et õpilased saaksid ka üksteist näha ja vahetult suhelda. 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Projektist võtavad osa kahe kooli 14- 15aastased õpilased, kellele on lähteülesandeks püstitatud nädala jooksul planeerida toitlustamine etteantud rahasumma piires.
Ained: matemaatika, inglise keel, arvutiõpetus
Riigid: Eesti, Tšehhi
Kestvus: 4 kuud
Projekti suhtlemiskeel: inglise keel
Pedagoogilised eesmärgid:
Õpilane:
* Oskab planeerida poeskäiku ja hinnata kulutusi
* Oskab koostada ostunimekirja
* Teab tervisliku toitumise põhimõtteid ja püüab neid järgida
Õpilased:
* Planeerivad nädala toidu eelarve ja kulutused meelelahutusele jälgides tervisliku toitumise põhimõtteid(arutelu foorumis)
* Õpilased selgitavad välja hinnad ja arvutavad need mõlema riigi valuutas ning ka EUROdes võrdlemiseks
* Ostunimekirjad koos hindadega (koos kogustega) pannakse ajaveeb i
* Ajaveebis kajastatakse oma poeskäike…
* Lõpuks analüüsivad õpilased nii riikide ostukorvi maksumust kui ka kulutusi meelelahutusel
Protsess:
1. Õpetajate poolne ettevalmistus projektiks (ajaveebide loomine, foorumi teemade püstitamine, materjalid tervisliku toitumise kohta nt. www.ampser.ee, kalkuleerimise lihtsustamiseks tabelipõhja loomine)
2. Õpilaste poolne eelarvekava koostamine ja selle arutamine foorumis
3. mänguline poeskäik ja hindade üleskirjutamine (kommenteerivad ajaveebis)
4. analüüs (hinnad, kogused, erinevad valuutad ja EUR) ja kokkuvõtete tegemine (juhitakse tähelepanu nii toitumise tervislikkusele kui ka hinnatasemele)
5. Hinnangu andmine tulemile küsimustiku kaudu
Kasutatavad e-vahendid: eTwinning, ajaveeb, tabelarvutusvahendid, tekstitöötlusvahendid ja esitlusvahendid, digikaamera
Kokkuvõtted projektist: Kokkuvõte tehakse läbi analüüsi ja hinnangu ning esitletakse nii ajaveebi kui ka eTwinningu kaudu
NB! Projektiideel ka kaasautorid DigiTiigri koolituspäevalt 
--------------------------------------------------------------------------------

 Mõistata pilt (Guess the Picture). Traditsioonid koolis.

Vanuserühm: 13-15
Eessmärgid: Koolikultuuri ja traditsioonide tundmaõppimine.
Projekti kestvus: 1 õppeaasta
Partnerid: Saksamaa
Pedagoogilised eesmärgid: anda õpilastele ülevaade teiste maade koolikultuurist, arendada tolerantsi teiste riikide tavade vastu, arendada õpilaste analüüsioskust, arendada fantaasiat ja kirjutamisoskust.
Kaasatud õppeained: võõrkeel, inimeseõpetus
Projekti kirjeldus: partnerkoolide õpilased pildistavad enda kooli traditsioonilisi üritusi ning avaldavad need veebiajakirjas. Partnerkoolide õpilased püüavad mõistatada pildil toimunut ning kirjutavad lühiartikleid. Järgmiseks toimub Skype abil audiokonverents, kus õpilased saavad küsida pildi autoritelt sündmuse kohta. Seejärel lisavad pildi autorid sündmuse tegeliku kirjelduse veebiajakirja. Nii leitakse koolide traditsioonides ühiseid jooni ning erinevusi. Projekti lõpuks valmib veebiajakiri, mis kajastab partnerkoolide õpilaselu.
Kasutatavad e-vahendid: digifotoaparrat, veebiajaleht, blog, Skype
Koostöö tulem: koolikultuuri kajastav veebiajakiri. 
--------------------------------------------------------------------------------

Pärlid rannal

Eesmärk: õppida tundma ranna-alade loodust, vee mõju taimedele ja kividele. Õppida kasutama looduslikke materjale meisterdamises.
Vanuserühm: 10-14 a.
Partnerriigid: riigid, kus on saari.
Pedagoogilised eesmärgid: erinevate tehniliste vahendite kasutamine, koostöö arendamine, keeleõpe, arendada info kogumise, süstematiseerimise ja esitamise oskust, arendada loomingulisust.
Toetab õppekava üldosas toodud õppe- ja kasvatustöö eesmärke;
1)suhtub heasoovlikult kaasinimestesse;
2) soovib ja oskab teha konstruktiivset koostööd;
3) tunneb end oma rahva liikmena, kodanikuna, tunneb end seotuna Euroopa ja kogu inimkonnaga;
4) tunneb ja austab oma rahva kultuuri, omab ettekujutust ja teadmisi maailma eri rahvaste kultuuridest, suhtub neisse eelarvamustevabalt ning lugupidavalt;
5) hoiab loodust, elab ja tegutseb keskkonda ning loodusressursse säästes;
6) usaldab ennast, on väärikas ja enesekriitiline;
7) on tundlik esteetiliste väärtuste suhtes, kujundab oma ilumeelt;
8) väärtustab terveid eluviise, arendab oma vaimu ja keha;
9) mõtleb süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt, on avatud enesearendamisele;
10) püüab mõista asjade tähendust, nähtuste põhjusi ja seoseid, on motiveeritud õppima ja oskab õppida;
Projekt on seotud arvutiõpetuse, koduloo, bioloogia, geograafia keeleõpetuse (emakeel, inglise keel), kunstiõpetuse.
Kestvus: 1 õppeaasta.
E-vahendid: e-mail, blog,magazine factory. tehn vah: digifotoaparaat, skänner.
Projekti lühikirjeldus: õpilased uurivad oma kodupiirkonna randu, pildistavad ja joonistavad, koguvad erinevaid materjale (kive, liiva, puutükikesi) ja valmistavad neist ehteid.
Ehete valmistamise kohta ilmub veebi(meisterdamise)ajakiri, kus lisaks õpetusele ilmuvad lood ja pildid randadest, kus materjalid on kogutud. 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Meie linn/Our town
Aeg: 2-3 kuud
Vanus: 3. kl (9-10a) või 4. kl (10-11a)
Projekti eesmärk: õpilased  tutvuvad kodulinna ajalooga;
uurivad ja saavad teada, missugused huvitavad inimesed on elanud /elavad meie linnas; kostavad viktoriini ja viivad läbi viktoriini kodulinna teemadel;
õpitakse küsima teed (eesti ja inglise keeles);
oskavad juhatada teed nii eesti kui inglise keeles;
joonistavad oma kodulinna;
koostavad oma kodutänava plaani (joonestamine joonlaua/sirkli abil);
kannavad oma koostatud plaanile linna/kodutänava tähtsamad hooned/objektid;
õpivad lisama plaanile (arvutis) puuduvaid objekte (joonistusvahendite kasutamine MS Word`is);
koostavad fotoalbumi kommentaaridega Ms Wordis või blogis;
projekti tulemusena valmib linna tutvustav jutuke ja see esitatakse klassile; suulist esitust ilmestavad tööd arvutis, valmib makett linnatänavast; projekt lõpeb suure kodulinna teemalise konverentsiga, kuhu kutsutakse ka naaberklassid;
oma eTwinning partneritele tutvustatakse oma linna (tekst, fotod, joonistused, fotoreportaaz projekti käigus toimuvast);
tutvustatakse loovtööna valmistatud muistendit oma kodulinna mõne objekti kohta; esitatakse laule kodulinnast; esitatakse võimalusel video põnevamast kohast oma kodulinnas.
Õppeained, mida projekt hõlmab: eesti keel, inglise keel, loodusõpetus, matemaatika, kunstiõpetus/tööõpetus, arvutiõpetus.
Projekt võtab kokku põhiteemad inimeseõpetuses, eesti keeles, inglise keeles. Arendab joonestamisoskust: joonlaua, sirkli kasutamist- matemaatikas; joonistamisvahendite kasutamist Ms Wordi`s, arendab inglise keele oskust; kordab linnaliikluses vajalikke teadmisi, õpetab koostama blogi, helifaili.
E-vahendid, mida kasutatakse: MS Word, Paint/TuxPaint, interneti otsingumootorid, fototöötlusprogrammid, blogi, iPod; eXe viktoriini koostamiseks, internetiühendusega arvuti, digifotoaparaat, võimalusel videokaamera.
Koostööna valmib ajaveeb kahest linnast; võimalusel lisatakse väike video jalutuskäigust kõige põnevamasse kohta oma kodulinnas; helifail lauludega oma kodulinnast; korraldatakse viktoriin oma partneritele ja osaletakse partneri korraldatavas viktoriinis. 

--------------------------------------------------------------------------------
 
Hommikusöök minu juures/Breakfast at my place 

Projekti kestab: 2 kuud
Vanus: 3 kl (9-10a) või 4 kl (10-11a)
Projekti eesmärk: õpilased
• tutvuvad veebilehega Ampser (http://www.ampser.ee/index.php?page=2);
• uurivad ja saavad teada, millega tuleb arvestada hommikusöögimenüü koostamisel;
• koostatakse tervislik hommikusöögimenüüd iseendale juhuks, kui vanemad on ära/ pidulikku hommikusöögimenüüd perele, näiteks isade- või emadepäevaks (eesti ja inglise keeles):
• kasutavad lauaetiketi sõnavara nii eesti kui inglise keeles;
• joonistavad/koostavad kollaaži teemal “Isuäratav hommikusöök” (guašid/ClipArt)
vaidlus teemal: “Milleks meile hommikusöök?”;
õpilased koostavad mõistekaardi “Milleks meile hommikusöök?” kokkuvõttena vaidlusest (Ms Wordis);
• koostavad oma hommikusöögi valmistamiseks retseptikaardid, millest pannakse kokku “Klassi hommikusöögiraamat”; muusikatunnis arutatakse, kuidas muusika mõjutab söögiisu, valitakse ja koostatakse “Hommikusöögimuusika”
•korraldavad klassikaaslaste seas küsitluse ja selgitavad välja nende hommikused toidueelistused;
õpivad koostama diagrammi kogutud andmete põhjal Ms Excel`is;
koostavad reklaamlehti/reklaame erinevate toitude reklaamimiseks, mis ei osutunud populaarseks;
koostavad fotoalbumi kommentaaridega projekti käigus toimuvast;
Projekti tulemusena valmib: “Klassi hommikusöögiraamat”; korraldatakse üks varane hommikusöök teemal „Ema on ära” ja üks pidulik hommikusöök isadepäeva teemal; valmivad joonistused/kollaažid “Isuäratav hommikusöök” ja ruumiline töö teemal “Hommikusöök minu juures”, reklaamlehed/reklaamid erinevate (mitte eriti populaarsete) toitude/toiduainete reklaamimiseks kaaslaste hulgas;
Oma eTwinning partneritele tutvustatakse meie hommikusöögitavasid (tekst, fotod, joonistused, fotoreportaaž projekti käigus toimuvast); lemmiktoite, tutvustatakse loovtööna valmistatud “Klassi hommikusöögiraamatut”; esitatakse reklaamid/video kõige vahvamatest reklaamidest; võimalusel tutvustatakse muusikaõpetaja abiga koostatud “Hommikusöögimuusikat”.
Õppeained, mida projekt hõlmab: eesti keel, inglise keel, inimeseõpetus, loodusõpetus, kunstiõpetus/tööõpetus, muusikaõpetus, arvutiõpetus.
Projekt võtab kokku põhiteemad inimeseõpetuses, eesti keeles, inglise keeles. Arendab argumenteeritud vaidlusoskust, joonistamisoskust, joonistamisvahendite kasutamist Ms Wordi`s, ClipArti piltidest kollaaži valmistamisoskust, arendab inglise keele oskust; kordab tervisliku toitumise põhimõtteid/aluseid ja vajadust, õpetab koostama blogi, helifaili, reklaame.
E-vahendid, mida kasutatakse: MS Word, Paint/TuxPaint, interneti otsingumootorid, fototöötlusprogrammid, blogi, iPod; internetiühendusega arvuti, digifotoaparaat, võimalusel videokaamera.
Koostööna valmib ajaveeb teemal “Hommikusöök minu juures”, kus tutvustatakse oma tegemisi projekti käigus; võimalusel lisatakse video reklaamist; helifail hommikusöögimuusikast ja: tutvutakse partneri toitumisharjumustega, saadakse ülevaade partneri lemmiktoitudest/ lauakommetest.
Loovtööna valminud joonistustest ja kollaažidest koostatakse fotoalbum.  

--------------------------------------------------------------------------------
 Minu lemmiktoit

Kestus 1 aasta
Vanus 10-18
Partner: Island
Projekti pedagoogilised eesmärgid: analüüsida toiduharjumusi;
teavitada õpilasi tervisliku toidu kasulikkusest;
Projekti seotus õppekavaga
Inimeseõpetus
• tajub enesekasvatuse vajalikkust ja võimalusi, oskab rakendada enesekasvatuse võtteid
• õpib oma tegevusi planeerima
Kodundus
• omandab vajalikud oskused eluks;
• omandab tervisliku toitumise põhimõtted;
• õpib tundma erinevaid toiduaineid, nende toiteväärtust, maitseomadusi ja kasutamise võimalusi
Matemaatika
• oskab arvutada peast, kirjalikult või arvutusvahendite abil, oskab kriitiliselt hinnata arvutustulemusi
• oskab kasutada matemaatilisi teadmisi igapäevaelus
Informaatika
• käitub infotehnoloogiat kasutades eetiliselt ja korrektselt
• kasutab infotehnoloogiat efektiivselt informatsiooni hankimiseks ja õppimisega seotud eesmärkidel suhtlemiseks, valib antud ülesande/probleemi lahendamiseks sobiva vahendi
• mõistab Internetist leitud info kriitilise hindamise vajalikkust (õigsuse, sobivuse, ammendavuse ja objektiivsuse aspektidest)
Meedia
• oskab kasutada elektroonilist meediat: kommenteerida Internetis olevat teavet ja seda ise Internetti üles seada
• tunneb meedia põhilisi eetikareegleid ja oskab ära tunda nende rikkumist
Kunst
• omandab loovtegevuse kogemusi, arendab loovust ja fantaasiat
• õpib kasutama kujutavate ja kujundavate kunstide väljendusvahendeid
Missuguseid õppeaineid projekt hõlmab: inimeseõpetus, kodundus, matemaatika, informaatika, media, kunst,
e-vahendid:eTwinningu mestimisruum, MagazineFactory, ajaveeb, digifotoaparaat
Koostöö tulemus
e-ajakiri:
Ülevaade koolinoorte lemmiktoitudest
Tervisliku toitumise e-kokaraamat (retseptid, illustratsioonid, fotod)
Intervjuud
õpilastega nende lemmiktoitudest, toiduharjumustest ja tervislikust toitumisest,
täiskasvanutega (lastevanematega, arstidega jne)lemmiktoitudest, toiduharjumustest ja tervislikust toitumisest. 

--------------------------------------------------------------------------------
Ilma ja fenoloogilised vaatlused
Kestus: 3 x 1 kuu.
Osalevate õpilaste vanus: 11-13
Eesmärgid: luua võimalus suhelda õpilastel erinevate riikide noortega; arendada keeleoskust; innustada lapsi suhtlema, vaatlema, järeldusi tegema, loodust jälgima; anda õpilastele informatsiooni erinevate riikide kohta, motiveerida õpilasi ilma ja fenoloogilisi vaatlusi läbi viima.
Seotus õppekavaga: RÕK alusel 6. kl lõpetaja: oskab selgitada Eesti kliima põhijooni; oskab teha vaatlusi; teab, kuidas õhk ja vesi mõjutavad ilmastiku kujunemist.
Õppesisu 6. kl: ilm, ilmastik, kliima. Ilmaelemendid: temperatuur, õhurõhk, tuul, sademed. Ilmavaatlusjaamad ja ilmaennustused. Kliima mõju elusloodusele ja inimtegevusele.
Integratsioon õppeainete vahel: loodusõpetus(ilmavaatlused), geograafia (Euroopa riigid, riikide asukohad), inglise keel (omavaheline suhtlus, vaatluste tähelepanekud), matemaatika (vaatluste tulemuste kokkuvõtted, keskmiste leidmine).
e-vahendid: internet, e-kirjad, digifotod, esitlused.
Projekti tulemusel valmivad vaatlus ja võrdlustabelid vaatluste kohta, mis annavad õpetajatel-õpilastel võimaluse edasi töötada saadud infoga. 
--------------------------------------------------------------------------------
 Ema ja emakeel
Projekti ajaliseks kestvuseks on üks õppeaasta (novembrist maini). Projektis osalevad õpilased vanuses 12-14.
Eelistatud partneriteks on need riigid, kus on multikultuurne ühiskond. Seda ainuüksi seetõttu, et teema valikul on lähtutud vajadusest selgitada ema rolli tähtsust ja emakeele tähtsust lapse arengul. Seega oleks huvitav koostööd teha riigiga (riikidega), kus lapsed ei õpi koolis ilmtingimata just emakeeles. Sellest lähtuvalt on püstitatud projektile järgmised eesmärgid:
• selgitada ema rolli tähtsust lapse arengul ja traditsioonide püsimisel;
• selgitada emakeele tähtsust lapse arengus (keelelises ja sotsiaalses);
• välja uurida, milliseid traditsioone ja väärtusi emad perekonnas, kogukonnas ja ühikonnas edasi kannavad ja kuidas nende püsimine soodustab lapse arengut;
• anda ülevaade lapse ja ema vahelistest suhetest ja ema tähtsusest soorolli kujunemisel/kujundamisel.
Projekt on seotud erinevate õppeainetega: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, eesti keel, inglise keel, informaatika. Samuti kujunevad projekt käigus põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas ette nähtud üldpädevused: näiteks väärtuspädevus ja enesemääratluspädevus.
Projekti käigus suheldakse eTwinning vahendusel ja koostatakse e-ajakiri, mis sisaldab artikleid teema täielikuks käsitlemiseks. Projekt käigus peetakse ka ajaveebi, mis annab pideva ülevaate sellest, kuidas projekti osapooled projekti läbi viivad ning peegeldab seda pildis. 

--------------------------------------------------------------------------------
`Reading in different countries`
Projekti eesmärk on uurida laste lugemishuvi erinevates riikides. Ajaliselt kestaks see projekt kooliaasta lõpuni ning projekti oleks haaratud õpilased vanuses 10-12 aastat.
Partnereid sooviksin leida riikidest, kus inglise keel ei ole emakeel.
Projekti pedagoogilised eesmärgid: tekitada huvi lugemise vastu, õpetada last väärtustama raamatut ning kirjandust, arendada õpilaste silmaringi, laiendada ning kinnistada inglise keele sõnavara, saada teadmisi teistest maadest, kultuuridest ja uutest võimalustest, arendada IKT-alaseid oskusi.
Projekt hõlmab järgmiseid õppeaineid: inglise keel, eesti keel ja kirjandus, kunstiõpetus ning arvutiõpetus.
Projekt on seotud õppekava läbiva teemaga: infotehnoloogia ning meedia. Toetada järgmiste valdkonnapädevuste kujunemist: kultuuripädevus - suutlikkus orienteeruda kultuuris, kasutada kunstivahendeid loominguliseks eneseväljenduseks; kommunikatiivne pädevus - suutlikkus keele vahendusel mõista, edastada, vahetada, tõlgendada ja luua uusi tekste.
Kasutada võiks järgmiseid e-vahendeid: e-mail, Messenger, eTwinningu portaal.
Koostöö tulemusena võiks valmida virtuaalne ajakiri, kus kajastuksid erinevate riikide õpilaste joonistused, jutud, arvamused nende lemmikraamatute, -kangelaste, -autorite kohta.  

--------------------------------------------------------------------------------
 13`
Projekt võib kesta kas õppeaasta või kalendriaasta.
Maagiline, tihtipeale negatiivse tähendusega seotud number. Lapsed, aga sageli ka täiskasvanud, kardavad selle numbriga seonduvat: kardetakse sündmuse toimumist 13. kuupäeval, olla järjekorras 13-nes, eksamipilet nr 13 `kukutab läbi`, kellaaeg 13.13 ajab hirmu peale jne. Lapsed on üsna tihti ebausklikud, kergesti mõjutatavad ja kartlikud.
Käesoleva projekti eesmärgiks on võitlus selle `halvaendelise` numbri vastu. Projekti raames nähakse ette, et osalevad partnerid kaardistavad sellel päeval toimunu (olgu siis kokkulepitult kas koolielus või isiklikus elus toimunu vms). Tulemuseks on laste ületatud ebausk numbrisse 13.
Projekt on sobilik nooremale koolieale (algkoolis).Partnerriikide suhtes eelistused puuduvad, küll aga oodatakse osalema neid õpetajaid, kes on märganud oma klassi lastel `sõltuvust nr.13-st`.
Igast 13-l kuupäeval toimunust võiks valmistada 1 ppt.leht. Kokkuleppeliselt võiks edukat päeva tähistada :) või edutut päeva :( märgiga. Viimasel esitluse lehelt (kokkuvõttelt) võikski vastu särada ainult sümbolnäod. Oleks hästi ülevaatlik. Ja kui ei suudetagi partneritega kirjavahetust pidada keeleprobleemide tõttu, võib päeva joonistada ja ikkagi ilmestada sümbolitega
Projekt on seotud inimesõpetusega (enne, ebausk) ja eesti keelega (mütoloogia, tähendus).  

--------------------------------------------------------------------------------

Puust, klaasist või kivist kodumaja
Kestus: 1 aasta
Osalejad: 15-20aastased
Riigid: Soome, Leedu, Saksamaa, Hispaania, Inglismaa, Prantsusmaa, Kreeka, Austria.
Pedagoogilised eesmärgid: Õppida tundma kaasaegset arhitektuuri, kujundada osalejates ruumilist mõtlemist, arendada rahvusvahelist koostööd ja keskkonnasõbralikku suhtumist ning tutvuda erinevate Euroopa rahvaste väärtushinnangutega eramutele
Projekti seotus õppekavaga: Võimaldab siduda reaalaineid humanitaarainetega
Õppeained: Ühiskonnaõpetus, kunstiajalugu, füüsika, matemaatika, võõrkeel, arvutiõpetus.
E-vahendid: eTwinningu portaal, e-mail, digifotod/videod, ajaveeb
Tulemus: Viimase 25 aasta ehituskultuuri ülevaade erinevates Euroopa riikides veebiajakirjana või fotogalerii huvitavamatest majadest iga riigi juures sõltuvalt ehitusmaterjalist. Lisaks visoon järgneva 10 aasta ehitusstiilidest ja vooludest eramajade juures-esitlused koos autorite omapoolsete selgitustega.  
--------------------------------------------------------------------------------
 
Iidolid
Uurida ja selgitada välja teismeliste õpilaste seas, kes on nende iidolid-eeskujud. Kuna teismelistel lastel kujunevad teatud vanuses välja oma eeskujud, keda nad püüavad järgida, siis projekti käigus oleks huvitav uurida, kes on teismeliste iidoliks- eeskujuks meie riigis ja partnerriigis. Kas eeskujud on ühe valdkonna esindajad või erinevad (kes domineerivad, kas muusikud, näitlejad, sportlased, poliitikud jne...). Selle projekti põhjal saab teada, mis meie ja partnerkooli õpilasi köidab, kelle eeskuju nad järgivad.
Projekti käik: õpilased valmistavad esitlema oma iidolit (pilt, miks tahan tema sarnane olla, miks ta mulle on eeskujuks jne...). Kummalgi partneritest valmib oma ajaveeb nende iidolitest.
Projekti tulem: luua koduleht, kus on mõlemad ajaveebid ja kokkuvõtted esindajatest, kes jäid ühes ja teises riigis domineerivaks. Võrrelda kas Euroopa noorte trendid ühes või teises riigis on sarnased või erinevad.
E-vahendid: Internet, ajaveeb, koduleht, videofilm, eTwinning twinnSpace
Kokkuvõte: Kehastatakse oma iidolit, püütakse teda jäljendada, filmitakse ja saadetakse CD-ga partnerile. 


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: