Personal tools
You are here: Home Õpilasele Tahad uurida koolikiusamist? Kuidas kiusamist uurida?
Document Actions

Kuidas kiusamist uurida?

by Mart Laanpere last modified 2005-11-06 07:08 PM

On mitmeid erinevaid võimalusi, kuidas kiusamisest ning selle vähendamisest rohkem teada saada.

· Parim võimalus teada saada, mis sellel alal juba saavutatud on lugeda raamatuid, artikkleid ning kasutada muid infoallikaid nagu näiteks internet.

· Detailsed kiusamise juhtumiuuringud on kasulikud, et mõista kiusamise olemust, kuigi võib olla raske ligi pääseda kõigile infoallikatele, mida sa vajad, et läbi viia tõeliselt erapooletu uurimus.

 Kui otsustad kasutada juhtumiuuringut, siis püüa informatsiooni saada nii paljudelt inimestelt kui võimalik, kaasa arvatud nii kiusajad kui ohvrid, kõrvaltvaatajad, vanemad, õpetajad ning ülejäänud kiusamisega seotud. Tea, et selline uurimismeetod võib kesta kuid või isegi aastaid. Juhul, kui sinu uurimuse aeg on piiratud, siis on targem valida uurimiseks mõni muu meetod.

· Intervjuud ning küsimustik-uuringud on väga hea võimalus lühikese aja jooksul palju informatsiooni koguda, ent eeldavad väga head planeerimist.

· Tegevusuuringut kasutatakse siis, kui kiusamise hulka koolis tahetakse vähendada. Head õpetajad otsivad pidevalt võimalusi, et oma tööd paremaks muuta. Nad läbivad protsessi, mille käigus nad teadvustavad probleemi, püüavad sellest aru saada, arutavad võimalikke lahendusi kaaskolleegidega, võtavad kasutusele uusi strateegiaid ning hindavad neid. Kuigi vähesed õpetajad nimetavad seda protsessi uurimuseks, on sellel siiski väga palju sarnast tegevusuuringuga. Kui seda analüüsida, kirja panna ning teistele kättesaadavaks teha, võib seda just nii nimetada. Õpilastel ja üliõpilastel on vähem võimalusi, et algatada taoline uurimus, ent noored võtavad alati osa protsessist (nad on selle aines) ja seega ei ole mingit takistust, miks ei võiks nad sellega aktiivsemalt seotud olla. Üha enam tegutsevad koolides õpilas- ja üliõpilasomavalitsused, mis võimaldavad noortel probleeme teadvustada ning muutusi algatada. Nad saavad ka kaasa aidata selliste sekkumisprogrammide edukuse hindamisel ning aruannete koostamisel.

Allikas  www.antibullying.net


« January 2021 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: