Personal tools
You are here: Home Õpetajale Ideid kiusamisega hakkamasaamisel. Mida ette võtta konkreetses koolis?
Document Actions

Mida ette võtta konkreetses koolis?

by Getlin Talts last modified 2005-11-06 07:08 PM

Mida  ette võtta konkreetses koolis, selle kohta pakub Kõiv (2001) välja mõned praktilised võimalused:

 

Eelkõige peab kooli juhtkond küsimust oluliseks pidama ja kooli arengukava koostamisel seda arvestama. Koostöös kooli personaliga ja õpilasomavalitsusega

  •         Teadvustama olemasolevat olukorda ja hinnanguid, kuivõrd levinud on antud koolis koolikiusamine – uuringute-küsitluste kaudu;
  •    Kohtades, kus kõige sagedamini esineb koolikiusamist – koridoris, klassiruumis –  tuleks kehtestada efektiivsemad reeglid (Kõiv, 2001);
  •     Välja töötama juhised-käitumisreeglid sammude kaupa, kuidas reageerida koolivägivalla-ja kiusamise juhtumite puhul, tutvustama neid kogu kooliperele ja nõustama ka  lapsevanemaid, kuidas nemad antud olukorraga kokku puutudes peaksid käituma;
  •       Kõik ettevõtmised, mis aitavad parandada kooli psühhosotsiaalset kliimat, mõjuvad ka koolikiusamist vähendavalt, nt tähelepanu pööramine demokraatlikule juhtimisstiilile, hoolitsus õpetajate koostöö-ja suhtlemisoskuste parandamise eest jne.;
  •      Kuna  õpilased ise tunnistavad ka õpilaste vägivaldsust ja kiusamist õpetajate suhtes, vajaksid õpetajad rohkem koolitust ja praktilisi harjutamisi  distsipliiniprobleemidega paremaks toimetulekuks.

 

 Allikas: Kõiv, K. (2001). Koolivägivalla mitu palet.Rmt. Tikerpuu, A. (Koost.). Eesti  Lastekaitse Liidu konverents “Ei vägivallale” konverentsi materjalid. Tallinn, 1. november 2001, 9-21.

« January 2021 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: