Personal tools
You are here: Home Õpetajale Ideid kiusamisega hakkamasaamisel. Mida veel saab koolis teha?
Document Actions

Mida veel saab koolis teha?

by Getlin Talts last modified 2005-11-06 07:08 PM
  •       tugiõpilased koolidesse;
  •      tegus autoriteetne õpilasomavalitsus, kellele peaks  võimaldada omaealiste nõustamise ja konflikti vahendamise koolitust. Õpilasomavalitsus oleks siis suuteline oskuslikult aitama koolikiusamise juhtumeid lahendada;
  •   Pädev motiveeritud täiskasvanu koolipersonali hulgast, kes oleks suuteline tugiõpilasi toetama-abistama-juhendama ja kes vastutaks tugiõpilaste ja/või õpilasomavalitsuse töö eest;
  •        Direktsiooni pidev huvi, toetus ning tunnustus tugiõpilaste, nende juhendaja  ning õpilasomavalitsuse töö suhtes;
  •    Huvialaringide tegevuse mitmekesistamine ja soodustamine, lisaks füüsilist koormust pakkuvatele treeningutele ka nt. suhtlemist, sotsiaalset toimetulekut õpetavate koolituste võimaldamine õpilastele;
  •  Töö sarnaste probleemiga õpilasgruppidega, nt. madala enesehinnanguga või tõrjutud õpilased;
  •  Töö sarnaste probleemidega laste vanematega, nt. hüperaktiivsete laste vanemad;
  •        CAP- koolitus algklassides läbi viia.(CAP – see on Rahvusvahelise Vägivalla Ennetuskeskuse poolt välja töötatud lapsevastase vägivalla ennetamise programm,  mille aluseks on suhtumine, mis  arvestab ja austab lapse õigust kasvada üles väärkohtlemise ohvriks langemata, õpetades ennast kehtestama ja enda kaitseks tegutsema. CAP-programmi kohta saab infot Tartu Laste Tugikeskusest ja Lastekaitse Liidust);
  •      Aastaringselt toimuvad erinevad üritused, mis aitaksid  positiivselt kaasa koolikiusamise vähendamisele, sallimatuse kujundamisele ja ükskõiksuse vähendamisele  koolikiusamise suhtes, nt  õpilaskonverents ja sellega seonduvad üritused koolikiusamise temaatikal. Edukalt toimusid nimetatud üritused viimase kahe aasta jooksul 11 vabariigi koolis Lastekaitse Liidu alaprojekti eestvedamisel. Neid  on tutvustatud ka kahes LK poolt välja antud brosüüris.(LK, 2001 ja 2002);
  •  Iga kool võiks  koostöös kooli personali, õpilasomavalitsuse, hoolekoguga välja töötada  oma  koolivägivalla vähendamise kava, selle ka kooli arengukavasse sisse kirjutada. Oluline on seejuures, et see moodustaks seostatud ühtse terviku, ei koosneks vaid üksikutest juhuslikest ühekordsetest üritustest. Kava täitmise tulemuslikkust oleks võimalik igal aastal küsitluste abil hinnata.

 

Allikas: Kõiv, K. (2001). Koolivägivalla mitu palet.Rmt. Tikerpuu, A. (Koost.). Eesti  Lastekaitse Liidu konverents “Ei vägivallale” konverentsi materjalid.

            Tallinn, 1. november 2001, 9-21.

 

 

« January 2021 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: