Personal tools
You are here: Home Õpetajale Ideid kiusamisega hakkamasaamisel. Õpilased arvavad, et ...
Document Actions

Õpilased arvavad, et ...

by Getlin Talts last modified 2005-11-06 07:08 PM

Õpilased ise on enamuses seisukohal, et koolivägivalda saab ära hoida ning sellega hakkama saada, kasutades mitmesuguseid erinevaid viise, lähtudes kolmest tasandist.

  •                     kooli tasand – rangemate   reeglite  ja      korra sisseviimine
  • õpilaste suhete tasand – vägivalla teadvustamine ja sotsiaalse kompetentsuse arendamine
  • vägivallatsejatega seotud tasand – alternatiivsed võimalused tegevuseks ja öppimiseks (Kõiv 2001).

 

Esimese tasandiga seonduvad küsimused haaravad endasse efektiivsete reeglite kehtestamise kohtades, kus  kõige rohkem koolivägivalla juhte   aset leiavad – koridoris ja klassiruumis.

 

Teise tasandiga seonduvad küsimused kätkevad ka efektiivsete toetussüsteemide loomise võimalused koolivägivallajuhtudega hakkamasaamisel, osutades isikutele, kellelt õpilased nõu ja abi ootavad – õpetajatele ja lapsevanematele.

Ennetavale  ja sekkumistööle aitab kaasa üldine tauniv suhtumine  koolivägivalda (Kõiv 2001).

 

Eelpool kirjeldatut kokkuvõttes võib öelda, et koostöös peitub vägi – koondades õpilased, õpetajad ja lapsevanemad suudame me ühiselt koolikiusamisega tegeleda ning sellele vastu seista. See ei ole ühekordne kampaania, vaid pidev töö, mis ei kannata edasilükkamist.

« October 2020 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: