Personal tools
You are here: Home Õpetajale Kiusamisvastane poliitika. Abiks kiusamisega tegelemisel.
Document Actions

Abiks kiusamisega tegelemisel.

by Mart Laanpere last modified 2005-11-06 07:08 PM

Esimene ja kõige tähtsam on, et õpetajad teeksid kiusamisest rääkimise õpilaste jaoks turvaliseks. Ülioluline on, et nii õpetajad kui muu kooli personal austaks ohvri ja/või sellest teada andvate õpilaste anonüümsust. Senikaua kui õpilased ei usalda, kiusamisest ei räägita ning kiusajad jätkavad edukalt oma tegevust.

Teiseks peavad täiskasvanud kõigist kiusamiseliikidest teadlikud olema. Kõik kiusamise liigid võib jagada nelja peamisse ossa: füüsiline kiusamine, sõnaline kiusamine, suhete kiusamine ja seksuaalne kiusamine.

Paljud kiusajad püüavad teeselda, et nende agressiivne käitumine on lihtsalt sõpradevaheline naljatamine. Ometi on halval mängul ja kiusamisel vahe.

Kiusamise juhtumil on kolm eristatavat kavatsust:
· Kiusaja ja ohvri vahel on jõudude ebavõrdsus
· Kiusajal on pahatahtlik kavatsus teisele haiget teha, häbistada või alandada
· Kiusamist korratakse võib olla teistega, võib olla sama inimesega

Kolmandaks peab nii kiusaja kui ohvriga tegelemiseks olema selge ja efektiivne tegevuskava. Väga oluline on, et kõik õpilased teaksid kiusamise tagajärgi. Ohvritele tuleb õpetada, kuidas arendada sõprussuhteid ning kindlust ja usaldust vastastikusel suhtlemisel.

Neljandaks peab kooli meeskond olema erinevatest kiusajatest teadlik. Mõned nähtavad ohvrid on tegelikult provokatiivsed ning vahetavad oma ohvri rolli kiusaja oma vastu sõltuvalt sellest, kellega nad suhtlevad.

Kokkuvõtlikult võib õelda, et kõige mõjuvam viis kiusamisega tegelemiseks on kiusamisvastasesse tegevusse haarata need õpilaste hulgad, kes ei ole ei kiusajad ega ohvrid. Lihtsalt sellega, kuidas need õpilased käituvad, kui näevad kiusamist pealt, saavad nad oluliselt kiusamist vähendada. Õpilased saavad tegutseda väga erinevatel viisidel, mis kõik on sekkumiseks efektiivsed, nagu näiteks keelduvad kiusamist pealt vaatamast, annavad teada kiusamisjuhtudest või juhivad kiusaja või ohvri olukorrast kõrvale.

Allikas  www.bullybeware.com

« January 2021 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: