Personal tools
You are here: Home Õpetajale Kiusamisvastane poliitika. Kogu kooli koostöö.
Document Actions

Kogu kooli koostöö.

by Mart Laanpere last modified 2005-11-06 07:08 PM

Ülemaailmsed uurimused on näidanud, et kogu kooli haaravate strateegiate kasutamine on kiusamist vähendanud 20-80%.

Kaks võtmesõna nendest uurimustest on:
1. kogu kooli hõlmava kiusamisvastasepoliitika väljatöötamise aja ja kvaliteedi ning kiusamise taseme vähenemisel on selge seos.
2. probleemi ühtne mõistmine ning selle arendamise protsess on sama oluline kui mõni teine faktor.


Kogu kooli hõlmava koostöö etapid.

Kiusaja-kindlaks või kiusaja-vabaks kooliks muutumiseks peab kool läbima mitmeid etappe:

1. Probleemi teadvustamiseks ning teadmiste jagamiseks kasuta koosolekuid, kus kogu meeskond on koos. Kiusamisvastane poliitika peab olema seotud nii kooli filosoofiaga kui ka äratoodud põhikirjas. Rõhuta kooli seadusejärgset kohustust pakkuda turvalist keskkonda.


2. Selleks et kooli eestkostjad kiusamisvastast poliitikat toetaksid ning aktsepteeriksid, on kasulik neile tutvustada kiusamise probleemi lähemalt.


3. Kogu informatsiooni:
· Uuri välja, mida teised samalaadsed koolid on teinud.
· Uuri töötajaskonda ning saa teada, missugused koolis olemasolevad programmid toetavad kiusamisvastast tegevust.
· Missugune meetod sobiks kõige paremini praegusesse kooli kultuuri?
· Kogu mõningaid põhilisi andmeid, mis annavad sulle kvantitatiivset infot kiusamistasemete kohta.
· Uuri, missugune on meeskonna, õpilaste ja lapsevanemate ettekujutus kiusamisest.


4. Kiusamise vähendamise võtmeks on probleemi ühtne mõistmine, selle arendamise protsess ning kiusamisvastases poliitikas kajastamine. Seda peavad toetama selged juhised, kuidas kiusamisjuhtumitega tegelda.


5. Hästi töötavad ka lapsevanemate/eestkostjate koosolekud, mis võimaldavad kõigil kiusamisprobleemiga, selle tagajärgede ning mõjudega tutvuda.


6. Varusta õpilased kiusamisvastase infoga, näiteks voldik “Meie kool kiusamist ei salli”.

Õppekava tegevus.

Kõikide kooliõpilaste probleemi teadvustamise taset tuleb tõsta erinevatel viisidel. See võib olla:
· Formaliseeritud õppekavas. Näiteks luua kiusamisvastane programm, mida saab kasutada igal vanuseastmel.
· Üks osa spetsiaalsest rühma koosviibimisest või
· Üks osa spetsiaalsest prosotsiaalseid oskusi arendavast programmist.

Meie eesmärk: kiusamise peatamine on kõigi vastutus!

Kõige selle käigus tuleb arutada järgnevaid teemasid:
· Mis on kiusamine?
· Miks inimesed kiusavad?
· Viited teistele solvavatele tegevustele.
· Kiusamist saab peatada!
· Probleemist sõpradele, vanematele, õpetajatele rääkimine on väga oluline.
· Igaühel on vastutus aidata kiusamist peatada.
· Probleemiks on kiusamiskäitumine, mitte ohver.

Nendest teemadest tuleb rääkida ning neid tutvustada ülekoolilistel foorumitel ning kooliinfolehtedes. Seda peaks aktiivselt ja nähtavalt toetama kogu kool.

Kiusamisvastase õppekava korraldamiseks on mitmeid võimalusi, mille hulgast iga kool peaks enda jaoks sobivaima valima:


1. Kiusamisvastase osa integreerimine juba olemasoleva õppekava valdkondadesse.
2. Eraldiseisvate kiusamisvastaste moodulite tutvustamine.
3. Kiusamisvastased moodulid saavad osaks tervise õppekavast.
4. Spetsiaalste kiusamisvastaste päevade korraldamine.

Allikas  www.police.govt.nz/service/yes/nobully
 

« January 2021 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: