Personal tools
You are here: Home Õpetajale Kiusamisvastane poliitika. Kiusamisjuhtudega tegelemine.
Document Actions

Kiusamisjuhtudega tegelemine.

by Mart Laanpere last modified 2005-11-06 07:08 PM

Esiteks:
· Väljenda oma kergendust, et kiusamine on lõpuks päevavalgel ning sellega saab tegeleda.
· Toeta ohvrit.
· Tee kindlaks, mis täpselt juhtus.
· Igasuguse sekkumise eesmärgiks peab olema kohese kuritarvitamise peatamine.
· Väldi vastastikuseid süüdistusi.
· Aita kiusajal oma käitumist muuta.
· Räägi kiusamisest ka ohvri eakaaslastele ning palu neil ohvrit aidata.


Taga ohvrile toetus.

· Tee kindlaks, et ohvril on igal ajal võimalus pääseda ligi kiusajate vabasse keskkonda.
· Kasuta usaldusväärsete eakaaslaste, õpetaja, vanemate vabatahtlike ning teiste tugiisikute abi.
· Veeda aega eraldatud õpilasega. See võib kesta lühikest aega, sest enamasti tahavad ka ohvrid olla koos oma eakaaslastega.
· Aita ohvril enesekindluse kasvatamiseks enam otsustavamalt käituda.

Väga kasulik on sisse seada spetsiaalne ruum, kus tegutseb ka adekvaatne järelvalve meeskond. Väga edukalt saab vaikse-tegevuse ruumi juhtimisel kasutada vanemaid õpilasi.


Endassetõmbunud ja isoleeritud ohvrid.

· Vajavad võimalust olla kaasatud spetsiaalsetesse kindlustunnet kasvatavatesse programmidesse.
· Neil on raske sulanduda oma eakaaslaste gruppi.

Enamasti on ohvrid passiivsed või siis saavad passiivseteks just kiusamise tõttu.


Aita muuta nende laste käitumist, kes teisi kiusavad:
·
Kasuta väikese rühma või individuaalset sekkumist, nagu näiteks:
“Ei- süüdista” meetod. Selle eesmärgiks on leida eakaaslaste toetust, et lahendada kiusamise probleeme.
“Jagatud mure” meetod suunab enne kiusajat kui indiviidi kiusamise eest vastutust võtma ning alles siis kutsutakse kogu grupp kokku, kaasaarvatud ohver.

Püsivate seaduserikkujatega töötamine.

· Mõnede õpilaste jaoks on raske teistega suhtlemisel vägivaldsed käitumisviisid kõrvale jätta.
· Agressiivne käitumine võib olla nii tugev, et uute käitumisviiside õppimine on hädavajalik. Abi ja nõu võib saada näiteks Lastekaitseliidust, laste tugikeskustest.
· Füüsiliste rünnakute puhul pöördu kohaliku politsei poole.


Eakaaslaste programmid.

Noorte inimeste julgustamisel, et otsida abi keerulises olukorras on edukad eakaaslaste programmid. See võib väga edukalt teha kiusajale selgeks, missugust valu tema käitumine tekitab ning aidata muuta tema käitumist.

Edukas tegelemine kiusamisega tähendab turvalise koolikeskkonna loomist. Igaüks teab, et tal on õigus olla kiusamisest vaba ning et tal on kohustus aidata oma nõrgemaid kaaslasi.

Allikas  www.police.govt.nz/service/yes/nobully


 

« January 2021 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: