Personal tools
You are here: Home Õpetajale Kiusamisvastane poliitika. Kiusamisest üldiselt.
Document Actions

Kiusamisest üldiselt.

by Mart Laanpere last modified 2005-11-06 07:08 PM

Kiusamist võib kohata igas koolis. Liiga sageli on see osa noorte inimeste omavahelisest suhtlemisest. Iga kool peab kindlaks tegema selle ulatuse ja mõju ning alustama tegutsemist selle peatamiseks. Selle ignoreerimine ja tähtsuse vähendamine jätab paljud õpilased jätkuva piinamise ja mõnitamise ohvriteks. See võib ohvritele eluaegseid kahjustusi tekitada. Kui kool ei suuda kiusamisega tegeleda, siis seab see kõikide õpilaste turvalisuse ohtu ning vaenulik õhkkond segab õppimist. On täiesti selge, et kooli tegevus võib kiusamisjuhtumeid väga palju vähendada.


Probleemi ulatuslikkus.

Uurimused näitavad, et kiusamine on rahvusvaheline probleem, mis mõjutab kõiki koole. Üllatavalt sarnane on kiusamine erinevates maades, erinevates koolides. Kiusamine ei tunne mingeid rahvuslikke, sotsiaalseid ega kultuurilisi piire.


Kiusamine …

Sellel on tavaliselt viis peamist omadust:
o see on tahtlik haigettegemine
o see on tihti korduv
o ohvritel on end raske kaitsta
o kiusajatel on tihti raske uusi käitumisviise õppida
o kiusaja on tavaliselt ohvrist tugevam ning kasutab oma jõudu sobimatult

Kiusamisel on kolm peamist liiki:
o füüsiline – löömine, peksmine, asjade äravõtmine
o verbaalne – narrimine, solvamine, rassistlikud märkused
o emotsionaalne – kuulujuttude levitamine, gruppidest väljajätmine

Kõik kiusamise liigid võivad olla laastavad.

Kiusajad.

Uurijad Stephenson ja Smith on kindlaks teinud kolm liiki kiusajad:
o Enesekindlad lapsed, kes on füüsiliselt tugevad, naudivad vägivalda, tunnevad end julgelt ning on keskmiselt populaarsed.
o Rahutud lapsed, kes on akadeemiliselt nõrgad, halva konsentreerumisvõimega ning vähem julged ja populaarsed.
o Lapsed, kes mõnikord kiusavad teisi ja teinekord on ise ohvrid. Sellised lapsed on ebapopulaarsed.

Ohvrid.

o Tihti on neil halvad sotsiaalsed oskused.
o Neil puudub julgus abi otsida.
o Neid peetakse ebameeldivateks ning seepärast puudub neil õpetaja ja teiste klassikaaslaste toetus.
o Nad süüdistavad iseendid ning arvavad, et kiusamine on nende süü.
o Püüavad meeleheitlikult teiste hulka sobida.
o Nende arvamused on liialt täiskasvanute omadest mõjutatud.
o Väga tõenäoliselt ei otsi nad abi.

Enamus õpilasi (80%) ei ole kiusamisega aktiivselt seotud. Nad ei ole kiusajad ega ka ohvrid. Nad teavad, et selline käitumine on vale, ent senikaua kui keegi nende abi ei palu ning neil ei ole vastutust ning kohustust tegutseda, senikaua lähevad nad vaikselt kiusamisega kaasa.

IGAL ÕPILASEL ON ÕIGUS KÄIA TURVALISES KOOLIS NING VASTUTUS KIUSAMISELE VASTU SEISTA.

 

Allikas  www.police.govt.nz/service/yes/nobully


« January 2021 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: