Personal tools
You are here: Home Lapsevanemale Meetodid, mida kool kasutab kiusamisega tegelemisel. Kiusamine ja kuidas koolid sellega tegelevad.
Document Actions

Kiusamine ja kuidas koolid sellega tegelevad.

by Mart Laanpere last modified 2005-11-06 07:08 PM
Mida kiusamisest teatakse?

· Kiusamine toimub kõikides koolides. Heades koolides seda fakti tunnistatakse ning rakendatakse seaduseid, mille eesmärgiks on kiusamise vähendamine ja sellega tegelemine.

· Uurimused näitavad, et umbes pooled õpilastest on oma kooliaja jooksul olnud kiusamise ohvrid.

· Väiksemat osa lastest on tõsisemalt kiusatud, mille tulemusena nende elud on muutunud.

· Lapsed, keda kiusatakse on hirmunud ja ahastuses. Võib juhtuda, et nad ei saa hästi magada, tunnevad end haigena või teevad koolist poppi. Samuti ei suuda nad tunnis hästi keskenduda.

· Kuigi mõned lapsed on tõenäolisemalt ohvrid kui teised, võib igaüks langeda kiusamise ohvriks. Kõik, mis vaja on lihtsalt valel ajal vales kohas olla.

· Kiusamisel on palju erinevaid vorme. Ühest küljest võib see olla kahjutuna tunduv sõnaline narrimine, ent teisalt võib selleks olla tõsine rünnak.

· Sõnaline ja psühholoogiline kiusamine võib olla sama valus ja haavav kui füüsiline vägivald.


Mida koolidelt oodatakse ?

· Ametlikult julgustatakse nüüd kõike koole arendama kiusamisvastaseid seaduseid.

· Kuna viimasel ajal on koolidele püütud anda igakülgset nõu ning toetust, siis võib loota, et kiusamisjuhtumitega tegeletakse tõsiselt. On mõeldamatu loota, et mõni kool on kiusamisest vaba või et õpetajad on võimelised igat esinevat kiusamisjuhtumit lõpetama. Kiusamisega hakkamasaamine nõuab järjepidevat ja pikaajalist tööd.


Mida peaksid koolid tegema?

Kooli seadus(poliitika), mis kajastab probleemi õppekavas ning seda, kuidas juhtumitega edasi tegeletakse on kõige efektiivsem võimalus kiusamisega tegelemisel. Selle väljatöötamisest peaksid osa võtma kõik kooliga seotud inimesed, kaasaarvatud õpilased, lapsevanemad, õpetajad ja mitte-õpetav meeskond. See peab looma õpilastele võimaluse kiusamisest rääkida.

Igat liiki kiusamist tuleb teadvustada. Kõigile peab olema selge, et kiusamine on halb. Lapsevanemad, õpilased ja õpetajad ootavad, et kiusajaid karistatakse, ent paljudes situatsioonides on karistus ebaefektiivne ning mittesobilik. Seepärast kasutavadki koolid üha enam erinevaid meetodeid nagu näiteks “ei-süüdista”, “ühine mure”, “omavanuseliste toetus”, “ringis jagamise arutelud” jms. Seda tehes hakkab kiusamise tase vähenema ning õpikeskkond paranema.


Mida saavad lapsevanemad teha?

Kui sina tahad, et sinu lapse koolis kiusamise tase väheneks, siis:

· Tööta koos õpetajaga (ja õpilastega)
· Võta osa kooli korraldatud üritustest, vanematenõukogust, koolijuhatusest.
· Tee kindlaks, et sinu häält kuuldakse.


Allikas  www.antibullying.net


« January 2021 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: