Personal tools
You are here: Home Lapsevanemale Meetodid, mida kool kasutab kiusamisega tegelemisel. Ringis jagamise meetod.
Document Actions

Ringis jagamise meetod.

by Mart Laanpere last modified 2005-11-06 07:08 PM
Selle meetodi kasutamisega alustati esmakordselt aastaid tagasi tööstuses. Nüüdseks on see ka laialt levinud üle Inglismaa, Sotimaa ning ka mitmed Eesti koolid kasutavad seda “Hea alguse” programmi ühe osana. Järjest enam kasvab selle positiivne mõju kooli atmosfääri loomises ning efektiivsus tegeleda erinevate probleemidega, nagu näiteks kiusamine.

Ringis jagamise meetodit saab kasutada igas vanuses noortega juhul, kui ollakse teadlikud tehnikatest ning vahenditest, mis teatud vanuserühmale sobilikud.

Õigete tingimuste loomine.

Kõige parem osalejate arv on 6 kuni 18 õpilast. Sellest rohkemate õpilaste arv muudab raskeks kõikide osalemise arutelus. Kogu varustus, mida tegevuseks vajatakse on avatud ring toolidest või patjadest. Kindlasti ei tohiks seal olla takistusena mõjuvaid pinke või laudu. Ring tuleb moodustada nii, et iga osaleja oleks kõigile näha. Mitmed koolid kasutavad ka nö “rääkivat nukku”, et arutelu kergemaks muuta. Selleks objektiks võib olla misiganes – kaisukaru või mõni muu pehme mänguasi, padi või kaunistatud puu või plastikese. See “rääkiv nukk” liigub ringi ning ainus, kes samal ajal rääkida võib on inimene, kes seda objekti käes hoiab.


Mida õpetajad teevad?

Õpetaja on samamoodi üks osaleja ringis ning istub samuti kas toolil või padjal. See annab märku sellest, et see, mis toimub on eriline klassi tegevus, kus õpetaja on rohkem aitaja kui direktor. Tal on eriline vastutus kindlustada kokkulepitud reeglitest kinnipidamine, erinevate laste emotsioonide kaitsmine ning sobilike tegevuste ettevalmistamine. Juhul, kui lapsed püsivalt rikuvad reegleid, peab õpetaja olema valmis uut sessiooni varem läbi viima. See võib juhtuda eriti teismelistega ning juhul kui ka üks sessioon ebaõnnestub ei tohiks seepärast ringisjagamise meetodist loobuda. Mõnede õpilaste jaoks on selline tegevus, kus neid julgustatakse oma sõnade ja tegude eest vastutuse võtmist, lihtsalt uus ning sellega kohanemine võtab aega.


Mis on reeglid?

Kõige olulisem on, et ringis jagamise reeglid arutatakse läbi ning võetakse vastu kõik koos. See on ka üks esimesi tegevusi. Kolm peamist reeglit, mida tuleb arutada on:

· Korraga võib rääkida ainult üks inimene – rääkiv nukk on siin abiks
· Kui sa ei taha millestki rääkida, siis võid sa lihtsalt vaikselt olla
· Mittemingit hukkamõistu

Esimene reegel aitab korda luua ning julgustab üksteist kuulama. Teine ja kolmas reegel aitavad osalejate emotsionaalset turvatunnet: kedagi ei tohi sundida rääkima, kui ta ei taha ning kedagi ei tohi naeruvääristada, kui ta ütleb midagi, millesse ta tõeliselt usub, isegi kui paljud teised temaga ei nõustu. Iga rühm võib neid reegleid muuta ning lisada omapoolseid juurde.


Hoia positiivsust.

On ka võimalus, et see tegevus on negatiivne – klassi kaebamise sessioon. Õpetaja peaks ära määrama sessiooni tooni ning igal võimalusel positiivseid kommentaare tegema – “see oli väga huvitav”, “aitäh, et sellest rääkisid, see oli väga vajalik”. Kui avatud arutelu käigus tehakse negatiivseid märkusi a la kooli wc haiseb…, siis peaks õpetaja pigem julgustama õpilasi pakkuma sellele lahendusi kui lihtsalt neil viriseda lasta. Rõhk on probleemi lahendusel, mitte vana korrutamisel.


Alustamiseks.

Väga hea on igat sessiooni mänguga alustada. See aitab kõigil lõdvestuda või arutelu vallandada. Näiteks paaride moodustamise mäng aitab kaasa usalduse arendamiseks. Esimene inimene hoiab oma kätt täpselt 30 cm kaugusel teise inimese näost. Samal ajal, kui esimene inimene oma kätt aeglaselt liigutab, peab teine inimene püüdma oma positsiooni säilitada. Samal ajal, kui paarid tõusevad kas kikivarvule või kükitavad maha võib mäng väga lärmakaks muutuda, nii et nõua vaikust – kesiganes reeglit rikub on mängust väljas. Minuti pärast vahetatakse rollid. Selline mäng võib eelneda usalduseteemalisele arutelule.

Kuulamisoskuste arendamiseks võib samuti paare kasutada. Kumbki paarilisest peab teisele endast kaks või kolm huvitavat asja rääkima. Seejärel peab iga paar üksteist tutvustama korrates neid huvitavaid asju. Ostunimekirja mäng võib samuti kuulamisel aidata. Iga õpilane peab meelde jätma teiste ringis olijate soovitused.


Arutelu.

Sellel võib olla erinevaid vorme. Õpetaja peab kõigepealt meelde tuletama kokkulepitud reeglid ning siis algatama arvamuste ringi. Alusta mitte vaidlusttekitavate teemadega, mis julgustavad arutelust osavõtmist. Nagu näiteks, “minu lemmiktegevus on….” või “ olla sõber tähendab…”. Sessiooni jätkudes kasvab osalejate kindlustunne ning nad hakkavad ka rohkem endast avaldama. Õpetaja peab kindlustama, et tundlikud õpilased on süüdistamise vastu kaitstud. Sellised algused nagu “parim päev minu elus oli….” ja “halvim päev minu elus”…võivad avada tee väga heale koostööle.

Probleemide lahendamine.

Ringis jagamise meetodit võib kasutada nii õpetaja kui õpilaste poolt märgatud probleemide lahendamiseks. Probleemid ja teemad tulevad kõige paremini esile, kas ajurünnakus või ringi vastamistes nagu näiteks, “parim asi selles koolis on…” ja “halvim asi selles koolis on…” Kui tegelik probleem ilmneb, siis püüa jõuda vähemalt ühe positiivse kokkuleppeni enne sessiooni lõppu.(näiteks proua M korraldab Mari ja Jüriga kohtumise õppealajuhatajaga, et arutada tualettide probleemi.)


Kuidas on ringis jagamise meetod seotud kiusamisega hakkamasaamisel.

Kiusamise vältimisel on ringis jagamisel oluline osa. See aitab noori erinevate oskuste arendamisel nagu näiteks kuulamine ja kaasa tundmine; see võib soodustada teistest lugupidamist ning eneseväärikust; see on foorum, mille käigus saab arutleda kiusamise olemuse ning mõjude üle; ning selle ajal võib luua kiusamisvastase süsteemi, millesse kogu kool on kaasatud.

Seda võib samuti kasutada, et reageerida konkreetsele probleemile. Näiteks, kui konkreetne noortegrupp tegeleb kiusamisega, siis võib seda avatult ringi vestluses arutada. Teine näide võib olla siis, kui kedagi märgatavate erinevuste pärast ühisüritustest välja jäetakse. Ringis jagamist võib alustada aruteluga, mis on suunatud iga üksiku õigusele olla erinev. Seda võib teha viisil, mis ei tõmba tähelepanu hüljatule, vaid pigem aitab tegeleda ning leida lahendusi üksindusele.

Ringis jagamise sessioonide väärtus kahaneb suuresti, kui see on ainult eraldatud ja hootiline tegevus. Kui aga kogu kooli juhtkond on kaasa haaratud kooli poliitikasse ning seda kasutavad nii täiskasvanud kui õpilased, siis võib see luua kogu kooli eetose fundamentaalse muutuse. See ei suuda kiusamist täielikult lõpetada, ent aitab noori koolipoliitika arendamisse kaasata ning toob enam kiusamisjuhte valguse kätte ning aitab luua hoolivamat keskkonda. Noored hakkavad kasutama “ei süüdistustele” reeglit ka väljaspool ringi aega ning kui reeglit rikutakse, siis tuletavad seda meelde nii oma kaaslastele kui vahel ka õpetajatele.

Allikas  www.antibullying.net
« January 2021 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: