Test-tõlge.Ametikeel.

Lohista hiirega parempoolne element vasakpolse kõrvale.