Eesti Vabariigi ministrid 2012

EV MINISTRID

  
LEIA IGALE MINISTEERIUMILE MINISTER
PEAMINISTERANDRUS ANSIP
HARIDUS- JA KULTUURIMINISTER
VÄLISMINISTER
SISEMINISTER
RAHANDUSMINISTER
MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTER
SOTSIAALMINISTER
KESKKONNAMINISTER
JUSTIITSMINISTER
KULTUURIMINISTER
REGIONAALMINISTER
KAITSEMINISTER
PÕLLUMAJANDUSMINISTER