Tõenäususe klassikaline mõiste

  
TEST Sündmuse tõenäosus