Personal tools
You are here: Home Kursusel valminud tööd Matemaatika
Navigation
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Matemaatika

Up one level
8.kl. teema "Defineerimine ja tõestamine" by Malve — last modified 2008-01-02 06:25 PM
Tõrva Gümnaasiumis DigiTiigri kursuse läbinud Tsirguliina Keskkooli matemaatikaõpetaja Õie Nõmmiku tööd.
Võrrandid ja võrratused 7 klass by Ly Valdmaa — last modified 2008-01-28 09:51 AM
Materjalid on koostanud Ellen Lints Võhma Gümnaasiumist
Pythagoras 9.klassile by Ly Valdmaa — last modified 2008-04-07 01:22 PM
 
Protsent ja ststistika by Taimi — last modified 2008-12-10 12:14 AM
Õpimapi koostamise juhend 7. klassile. Koostas: Katrin Vunk, Pärnu Ühisgümnaasium
Kolmnurga mediaan by Peeter — last modified 2008-12-16 12:36 PM
Tunnikava III kooliaste, 8. klass matemaatika. Autor Õnne Rõõmus, Kohila Gümnaasium
HotPotatoese lisamoodul Tallinnas by Tiia Niggulis — last modified 2008-12-17 11:07 AM
Testide kodulehekülg. Autor: Jana Kunder
Jaguvuse tunnused by Kaido — last modified 2009-01-20 02:58 PM
Kursusel valminud Hotpotatoes test Autor Mare Teppo
Rööpkülik (Hot Pot test) — last modified 2009-02-28 08:13 PM
Koostas Sirje Põder, Kalmetu Põhikool
Võrrandid põhikoolis (mõistekaart, VUE fail) by Marika Anissimov — last modified 2009-02-28 09:40 PM
Mõistekaart, koostas Tiiu Allas, Raudna PK
E-kursus by Svetlana — last modified 2009-03-11 03:40 PM
Autor Svetlana Suslova.
Умножение десятичных дробей. Урок математики в Т-классе. by Svetlana George — last modified 2009-03-30 06:56 PM
Tamara Massalõgina, Vahtra põhikool, Kohtla-Järve
Õpimapi juhend koduõppijale, 7. kl by Tiia Niggulis — last modified 2009-04-04 03:14 PM
Koostas Oksana Labanova, Tallinna Pirita Majandusgümnaasium
Test 6. kl by Tiia Niggulis — last modified 2009-04-04 03:15 PM
Koostas Svetlana Simso, Järveotsa Gümnaasium
Õpimapp 8. kl by Tiia Niggulis — last modified 2009-04-04 03:16 PM
Tiit Koppel, Lasnamäe Üldgümnaasium
Õpimapi ülesanded 8. kl by Tiia Niggulis — last modified 2009-04-04 03:17 PM
Tiit Koppel, Lasnamäe Üldgümnaasium
Mõistekaart 8. kl by Tiia Niggulis — last modified 2009-04-04 03:18 PM
Tiit Koppel, Lasnamäe Üldgümnaasium
Геометрические фигуры by Svetlana — last modified 2009-04-08 02:08 PM
Koostas Natalja Sizmina, Sillamäe Kannuka Kool
Õpimapi juhend, 6. kl "Kolmnurk" by Tiia Niggulis — last modified 2009-04-11 04:13 PM
Ülle Koduste, Tallinna Inglise Kolledž
HotPoti test 6. kl, kolmnurk by Tiia Niggulis — last modified 2009-04-11 04:14 PM
Ülle Koduste, Tallinna Inglise Kolledž
Треугольники by Dmitri Mištšenko — last modified 2009-04-29 01:42 PM
Koostaja: Karjamaa Gümnaasiumi õpetaja Svetlana Puškarnaja
HotPot matem_7_8_kl kordamine by Urmas — last modified 2009-05-05 12:12 AM
Teoreemid, nelinurgad, mõisted. Autor: P.Toomeste, Elva Gümnaasium (TTG DigiTiiger)
Hot Potatoes - täisnurkne kolmnurk by Ingrid — last modified 2009-05-07 11:29 AM
Eda Laidmets, Tallinna K. Pätsi Vabaõhukool
Ringjoon, korrapärane hulknurk (esitlus) by Ly Valdmaa — last modified 2009-05-13 11:37 AM
Koostas Tiiu Nõmm Võhma Gümnaasiumist
Ringjoon, korrapärane hulknurk- Õpimapi juhend by Ly Valdmaa — last modified 2009-05-13 11:39 AM
Koostas Tiiu Nõmm Võhma Gümnaasiumist
Korrapärane hulknurk by Ly Valdmaa — last modified 2009-05-13 11:41 AM
 
Matemaatika materjalid 10. klassile by Taimi — last modified 2009-05-20 12:08 AM
Autor: Lemmi Nael, Pärnu Koidula Gümnaasium
Matemaatika abimaterjale põhikooli õpilasele by Taimi — last modified 2009-05-25 01:26 AM
Autor: Karin Känd, Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja. Sellelt leheküljelt leiab abi põhikooli õpilane, kellel pole parajasti käepärast matemaatika õpikut või käsiraamatut. Vasakult sisukorrast saab valida matemaatika teema, mille kohta antakse põhimõisted, valemid ja lihtsaid näpunäiteid ülesannete lahendamiseks. Abimaterjalide koostamisel on kasutatud järgmisi matemaatikaõpikuid: Matemaatika 7. klassile. Koolibri, Tallinn 2006; Matemaatika 8. klassile. Koolibri, Tallinn 2000 ; Matemaatika 9. klassile. Koolibri, Tallinn 2002
Testid matemaatikast by Tiit Mauer — last modified 2009-05-27 04:52 PM
Hot Potatoese testid matemaatikast. Autor Viia Keeru, Tartu Kunstigümnaasium.
Testid matemaatikast by Tiit Mauer — last modified 2009-05-27 04:55 PM
Hot Potatoese testid matemaatikast. Autor Marge Lahe, Tartu Kunstigümnaasium.
Testid matemaatikast by Tiit Mauer — last modified 2009-05-27 05:08 PM
Hot Potatoese testid matemaatikast. Autor Hille Alberg, Tartu Kutsehariduskeskus.
Testid matemaatikast by Tiit Mauer — last modified 2009-05-27 05:09 PM
Hot Potatoese testid matemaatikast. Autor Anne Ereline, Tartu Kutsehariduskeskus.
Testid matemaatikast by Tiit Mauer — last modified 2009-05-27 05:19 PM
Hot Potatoese testid matemaatikast. Autor Karin Roosipuu, Tartu Kutsehariduskeskus.
Testikogu põhikoolile by Tiia Niggulis — last modified 2009-05-29 05:32 PM
Autor Ülle Koduste
Testikogu by Tiia Niggulis — last modified 2009-05-29 05:33 PM
Autor Alina Orehhova
Testikogu by Tiia Niggulis — last modified 2009-05-29 05:34 PM
Autor Svetlana Simso
Tasapinnalised kujundid by Meeri — last modified 2009-06-08 01:15 AM
Ristsõna valmistas Tallinna Kristiine Gümnaasiumi õpetaja Anu Reha
Õpetaja tunnikava by Olga — last modified 2009-06-08 01:16 PM
Arvujärgud, arvud 1000 -ni. 2. klass. Autor: Diana Villemson. Kohtla-Järve Ühisgümnaasium
Testid matemaatikast by Tiit Mauer — last modified 2009-06-22 11:40 AM
Hot Potatoese testid matemaatikast, autor Ulvi Kaasik, Lähte Ühisgümnaasium
Testid matemaatikast by Tiit Mauer — last modified 2009-06-22 11:42 AM
Hot Potatoese testid matemaatikast, autor Kertu Palm, Lähte Ühisgümnaasium
Kolmnurgad ja pöördkehad by Maidu — last modified 2009-11-10 03:00 PM
Hot Potatoes testid. Autor: Orissaare Gümnaasiumi õpetajad Siiri Vaht, Lia Alas
Mõistekaart harilikest murdudest by Malve — last modified 2009-11-24 11:54 AM
Mõistekaardi autor on Pühajärve Põhikooli õpetaja Karin Järv
Harilike murdude jagamine 6.klass by Malve — last modified 2009-11-24 12:29 PM
Pühajärve Põhikooli õpetaja Karin Järve koostatud tunnikava ja õpilase tööleht matemaatikatunni kohta arvutiklassis. (Tunnikava ja õpilase tööleht salvestatud ühes failis)
MATEMAATIKALEHT by Taimi — last modified 2009-12-12 03:47 PM
Kui inimesed ei usu, et matemaatika on lihtne, siis vaid seepärast, et nad ei mõista, kui keeruline on elu. (J. von Neumann) Materjale 8.-12. klassile ja riigieksamiks valmistumisel. Katrin Vunk, matemaatikaõpetaja, Pärnu Ühisgümnaasium
Logaritmid, mõistekaart by Tiia Niggulis — last modified 2009-12-12 08:47 PM
Autor Villu Raja, Tallinna Reaalkool
Pöördkehad, mõistekaart by Tiia Niggulis — last modified 2009-12-12 08:48 PM
Autor Helli Lõoke, Tallinna Reaalkool
Matemaatika arenguetapid piirkonniti (ajatelg) by Urmas — last modified 2010-02-17 08:08 PM
Ajatelg matemaatika ajaloolisest arengust, kuulsatest matemaatkutest. Autor: Annika Kinnas, Ülenurme Gümnaasium (Tamme g DigiTiiger)
Tööleht Abivalemid by Urmas — last modified 2010-02-17 08:11 PM
Tööleht mõtlemistasandite rakendamiseks, tööks internetimaterjalidega. Autor: Annika Kinnas, Ülenurme Gümnaasium (Tamme g DigiTiiger)
Ajatelg kuulsatest matemaatikutest by Urmas — last modified 2010-02-17 08:27 PM
XTimelines. Autor: M. Toomik, Ülenurme Gümnaasium (Tamme g DigiTiiger).
Ajatelg kuulsatest matemaatikutest by Urmas — last modified 2010-02-17 08:29 PM
xtimelines. Autor: M.Toomik, Ülenurme Gümnaasium (Tamme g DigiTiiger).
Ruutfunktsioon ja ruutvõrrand Kuldvillak (esitlus) by Urmas — last modified 2010-02-17 08:31 PM
Autor: M.Toomik, Ülenurme Gümnaasium (Tamme g DigiTiiger)
Esitlus "Активные методы на уроке математики" by Vladimir Runin — last modified 2010-03-22 12:42 PM
Tatjana Makarenko, Narva Humanitaargümnaasium
Esitlus "Итоговое повторение 5 класс" by Vladimir Runin — last modified 2010-03-22 12:54 PM
Tatjana Mihhailova, Narva Vanalinna Riigikool
Esitlus "Угол" by Vladimir Runin — last modified 2010-03-22 12:58 PM
Tatjana Mihhailova, Narva Vanalinna Riigikool
Esitlus "Платоновы тела 12 класс" by Vladimir Runin — last modified 2010-03-22 01:01 PM
Valentina Ognjova, Narva Humanitaargümnaasium
Esitlus "Повторение выполнения действий над рациональными числами." by Vladimir Runin — last modified 2010-03-22 01:36 PM
Olga Gracheva, Narva Pähklimäe Gümnaasium
Esitlus "Устный счёт" by Vladimir Runin — last modified 2010-03-22 02:08 PM
Irina Vikentjeva, Narva Pähklimäe Gümnaasium
Kolmnurk (esitlus) by Tiit Mauer — last modified 2010-03-30 11:30 AM
Esitluse koostas Riina Valdmets Põltsamaa Ühisgümnaasiumist
Sissejuhatus hulknurga teemale, esitlus by Viive Abel — last modified 2010-04-12 05:37 PM
Materjal 7. klassi õpilastele, koostas Pille Pürg Kuusalu Keskkoolist.
Võrdeline ja pöördvõrdeline seos. Lineaarfunktsioon (esitlus) by Tiit Mauer — last modified 2010-04-23 01:56 PM
Esitluse koostas Ave Rüüson Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumist
Viktoriin. Matemaatika nädal. 6-7.klass by Olga — last modified 2010-04-27 01:15 PM
Autor: inna Gusseva (Kohtla-Järve Ühisgümnaasium)
Võrdeline seos by Ly Valdmaa — last modified 2010-05-03 11:07 AM
Koostas Anneli Joandi Suure-Jaani Gümnaasiumist
Esitlus "Matemaatika valemeid" by Ly Valdmaa — last modified 2010-05-03 11:23 AM
Koostas Tõnu Siimsoo Suure-Jaani Gümnaasiumist
Kuldlõige by Urmas — last modified 2010-05-04 01:55 AM
Lisakursusel valminud lõputöö autor on A. Müraus, Rõngu Keskkool (TTG DT)
Linnade kaugused by Kaido — last modified 2010-05-04 04:00 PM
Kursusel valmistatud tööleht 3. klassile linnade kauguse võrdlemiseks. Koostas Ene Säinast.
Mõõtühikud by Kaido — last modified 2010-05-04 04:02 PM
Põhikursusel valminud töö. Mõistekaart mõõtühikud. Koostas E Säinast.
Kujundite ümbermõõdud ja pindalad by Tiit Mauer — last modified 2010-05-20 06:40 PM
Esitluse (viktoriini) koostas Maia Tõntsu Põltsamaa Ühisgümnaasiumist
Rööpkülik ja selle omadused by Tiit Mauer — last modified 2010-06-02 02:34 PM
Esitluse koostas Lia Helemäe Laeva Põhikoolist
Interaktiivne mäng "Arvu standardkuju" by Malve — last modified 2010-10-27 12:01 AM
PowerPointiga koostatud interaktiivne mäng "Arvu standardkuju", mille autor on Tõrva Gümnaasiumi õpetaja Hiie Kokamägi.
Tööleht 7.klass (matemaatika) by Marika Anissimov — last modified 2010-12-05 05:44 PM
Võrdelise sõltuvuse graafiku uurimine Geogebra abil. Autor Anneli Veevo, Abja Gümnaasium
Tööleht 9.klass (matemaatika) by Marika Anissimov — last modified 2010-12-05 05:46 PM
Ruutfunktsiooni graafikud, programmi Function abil. Koostas Jelena Hein, Halliste Põhikool
HotPot testid Phytagorase teoreemist by Ly Valdmaa — last modified 2010-12-12 07:56 PM
Koostas Anneli Joandi Suure-Jaani Gümnaasiumist
Õpimapi juhend 9.klassile II veerandil by Malve — last modified 2011-01-02 12:01 PM
Õpimapi juhendi koostas Valga Põhikooli õpetaja Karin Kütimets.
Nupuvere by Tiit Mauer — last modified 2011-03-11 12:37 PM
Nupuvere on Tartu Ülikooli Teaduskooli lehekülg matemaatika-, füüsika- ja keemiahuvilistele õpilaste. Enn Liba Kambja Põhikoolist on füüsikalehekülje koostaja. Lehekülg on ilmunud 10 aastat iga kuu 6. kuupäeval.
SMS laen by Tiit Mauer — last modified 2011-03-11 12:40 PM
Esitlus Google Docs-is. Autor Mare Mõisa Kambja Põhikoolist
Internetilehekülje kasutamine puutetundlikul tahvlil by Tatjana Gromova — last modified 2011-03-17 10:27 AM
Jelena Bakaljas, Mäetuguse Põhikool, , matemaatika, 5-9 klass
Testid matemaatikast by Tiit Mauer — last modified 2011-03-22 02:18 PM
HotPotatoese testid matemaatikast. Autor Lia Helemäe Laeva Põhikoolist
Võrdeline seos (7. kl) by Urmas — last modified 2011-04-19 12:56 AM
Smart Notebook fail funktsioonidest. Autor: Anne Müraus, Rõngu Keskkool.
Matemaatika minu elus by SvetlanaD — last modified 2011-05-06 05:30 PM
esitlus, autor Veera Ljubimova, LPK
Geomeetrilised kujundid ja nende omadused by Tiit Mauer — last modified 2011-06-09 04:59 PM
WiKi lehekülg matemaatikast. Autor Pille Masing Tartu Raatuse Gümnaasiumist
Testid matemaatikast by Tiit Mauer — last modified 2011-11-08 01:43 PM
Hot Potatoese testid matemaatikast. Autor Külli Merivee Vara Põhikoolist
Õpimapi juhend 9.kl. by Malve — last modified 2011-12-05 11:03 PM
Õpimapi juhend 9.kl. matemaatikast, mille autor on Heya Lepa Keeni Põhikoolist.
Materjalid (Notebook failid) by Ly Valdmaa — last modified 2012-01-04 11:29 AM
Koostas Anneli Joandi Suure-Jaani Gümnaasiumist
Kolmnurgad (Notebook Fail) by Ly Valdmaa — last modified 2012-01-04 11:55 AM
Koostas Marje Brauer Tääksi põhikoolist
Kolmnurga omadused by Viive Abel — last modified 2012-01-15 09:26 PM
Laulasmaa kooli õpetaja Inga Mehide koostatud test kolmnurga omaduste kohta (GoogleDocs)
Tööleht „Silinder“ by Tatjana Gromova — last modified 2012-04-05 12:00 PM
Autor Anneli Bent, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Test „Tõenäususe klassikaline mõiste“ by Tatjana Gromova — last modified 2012-04-05 12:02 PM
Autor Anneli Bent, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Ajaveeb matemaatikast by Urmas — last modified 2012-04-06 11:26 PM
Blogisse on lisatud virtuaalne mõistekaart, test, õppevideod, matem tabeleid, ... TH SA DigiTiigri kursusel valminud töö (juh: U. Tokko), autor V. Goidina, Tartu Täiskasvanute Gümnaasium
Matemaatika ilu ja valu - mõtisklus by Urmas — last modified 2012-04-07 12:24 AM
TH SA DigiTiigri kursusel valminud töö (juh: U. Tokko), autor M. Laius, Tartu Täiskasvanute Gümnaasium.
6. klassi matemaatikatunni esitlused by Viive Abel — last modified 2012-04-13 12:33 AM
Lagedi kooli õpetaja Pilvi Leemetsa koostatud kolm esitlust "Lõigu keskristsirge", "Sirge ristsirge" ja "Nurga poolitamine", mida jälgides õpilane omas tempos kordab vajalikku materjali ja teeb joonist kaasa.
Õpilase tööleht arvutiklassis töötamiseks 7.klassile by Malve — last modified 2012-05-06 01:54 PM
Töölehe koostas Tarvastu Gümnaasiumi õpetaja Kersti Vunder
Valmistu matemaatika 9.klassi lõpueksamiks by Tiit Mauer — last modified 2012-05-18 01:17 PM
Esitluse koostas Viia Keeru Tartu Kunstigümnaasiumist
Testid 8.klassi matemaatika kursuse kordamiseks by Tiit Mauer — last modified 2012-05-18 01:43 PM
Hot Potatoese testid koostas Jane Jostov tartu Kunstigümnaasiumist
Tähtavaldiste lihtsustamine by Tiit Mauer — last modified 2012-05-18 02:10 PM
Esitluse koostas Valli Siruli Tartu Kunstigümnaasiumist
Testid matemaatikast by Tiit Mauer — last modified 2012-05-18 02:15 PM
Hot Potatoese testid koostas Maire Kiidron Tartu Kunstigümnaasiumist
Ristkülik by Tiit Mauer — last modified 2012-05-18 03:32 PM
Esitluse koostas Anu Kontro Võnnu Keskkoolist
Ettevalmistus matemaatika riigieksamiks by Tiit Mauer — last modified 2012-05-18 03:39 PM
Esitlused koostas Taimi Tamm-Vask Võnnu Keskkoolist
Romb by Kaido — last modified 2012-05-24 12:24 PM
Tööleht, Veronika Grigorjev, Kanepi Gümnaasium
Testid võrranditest by Tiit Mauer — last modified 2012-12-17 05:00 PM
HotPotatoese testid koostas Halgi Kaiv Lähte Ühisgümnaasiumist
Test matemaatikast by Tiit Mauer — last modified 2012-12-17 06:36 PM
HotPotatoese testid matemaatikast ja Lähte Ühisgümnaasiumist koostas Külli Kaljurand
Презентация “Симметрия в нашей жизни” by Vladimir Runin — last modified 2013-05-06 12:25 AM
Oksana Pechkurova, Narva Humanitaargümnaasium
Преобразование подобия (sarnasus) by Tiit Mauer — last modified 2013-06-03 01:45 PM
Venekeelne esitlus 8.klassile. Autor Natalja Potašenkova Kallaste Keskkoolist
Liikumisülesande lahendamine by Tiit Mauer — last modified 2013-06-10 01:24 PM
Esitluse koostas Külli Loos Ülenurme Gümnaasiumist
« September 2021 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: