Palga arvestamine

Ülesanded iseseisvaks õppimiseks
Räpina Aianduskool
Tiiu Ruuspõld

Vali vastusevariantide hulgast õige vastus.