HÄÄLIKUPIKKUS

1. klass

  
VALI ÕIGE HÄÄLIKUPIKKUS!
Sõnas KARU on A
Sõnas KÜÜNED on Ü
Sõnas LOODUS on O
Sõnas MERI on R
Sõnas TASSIMA on S
Sõnas LENNUK on N
Sõnas KAPPE on P
Sõnas LUGU on G
Sõnas TEKI on K