Kõnekäänud

Ühenda sobivad paarid
Lohista paremast tulbast sobiv vaste vasakus tulbas oleva alguse juurde.