Kui Sul on hea kuulmismälu

Lünkharjutus

Täida lüngad sobivate sõnadega. Vihje saamiske kõpsa [?] nupul.
Õpi võimaluse korral koos sõbraga, nii saate teineteisele raamatust ette ning omavahel . Hästi jääb Sulle meelde see, mida ise teisele selgitad või õpetad.
Kordamisel jutusta endale õpitut häälega. Tee õpitavate sõnade, aasta-arvude, mõistete kohta sedelid ning neid valju häälega lugedes.
Õppimise ajal muusikat.