KÄÄNDED

Lünktekst


Täida lünktekst. Küsimärgile klikates saad viite.
Nimi-, omadus-, arv- ja asesõnu nimetatakse , sest neid . Nimisõnad tähistavad nt õpik; nt õpilane ja nt õppimine, ning vastavad algvormis küsimustele . Omadussõnad väljendavad nt uudishimulik, põnev, ja vastavad algvormis küsimustele Arvsõnad väljendavad , nt seitse või nt seitsmes, ja vastavad algvormis küsimustele Asesõnad lauses tavaliselt nimi-, omadussõnu ning vastavad samale küsimusele mis sõnadki, mida nad asendavad, nt tema (kes?), see (mis?), selline (missugune?).