Eesti luuletajad

Ristsõna

Täitke ära ristsõna ruudustik, siis klikkige "Kontrolli" oma vastuste kontrollimiseks. Kui sattusite ummikusse, klikkige nupul "Vihje" ühe tähe saamiseks. Klikkige ruudustikus asuvatel numbritel vastava küsimuse nõuande nägemiseks.
1      2              
      3            
4           5     6      
           7       
  8                
      9          10    
                
            11      
12                  
                
 13      14             
          15        
    16      17      18      
                
       19