Eesti muldade nimetused

Õigete šifrite leidmine

Kontrolli alles pärast kõikide vastuste leidmist, muidu peetakse ka vastamata kohad valeks vastuseks. Eksimuse korral muutub vastus mustaks, proovi valed vastused uuesti vastata.

Õhukene paepealne muld
Tugevasti erodeeritud rähkmuld
Rähkmuld
Klibumuld
Leostunud muld
Leetjas muld
Kahkjas leetunud muld
Nõrgalt leetunud muld
Keskmiselt leetunud muld
Tugevasti leetunud muld
Nõrgalt leetunud leedemuld
Deluviaalmuld
Gleistunud leostunud muld
Gleistunud kahkjas leetunud muld
Leostunud gleimuld
Gleistunud lammimuld
Õhuke madalsoomuld
Sügav siirdesoomuld
Väga õhuke lammi-madalsoomuld