Loomariigi süsteem

Moodusta paarid
hüdra
Maksa-kakssuulane
liimuksolge
vihmauss
hobukaan
kiritigu
maipõrnikas
keldrikakand
järvekarp
jaanimardikas