Loodusõpetus 3.klass I poolaasta kordamine

Ristsõna

Täitke ära ristsõna ruudustik, siis klikkige "Kontrolli" oma vastuste kontrollimiseks. Kui sattusite ummikusse, klikkige nupul "Vihje" ühe tähe saamiseks. Klikkige ruudustikus asuvatel numbritel vastava küsimuse nõuande nägemiseks.
1                  
                
2                  
                
3     4      5           
                
      6     7         
                
           8       
                
   9               
                
                
         10         
 11                 
                
  12