Aasta.

Tunne kuude nimetusi!

  
Vastuse sisestamiseks vajuta ristsõna numbrile.
     1     2          
                
 3                 
4                  
                
      5            
6                  
                
   7               
                
   8               
                
 9                 

paremale

2. Nimeta viimane sügiskuu.
4. Mis kuuga lõpeb aasta?
6. Mis kuus on vastlapäev?
7. Nimeta esimene kevadkuu.
8. Mis kuud nimetatakse naljakuuks?
9. Nimeta kolmas suvekuu.

alla

1. Mitu kuud on igas aastaajas?
2. Mitu aastaaega on aastas?
3. Mis kuuga algab kooliaasta?
5. Mitu kuud on aastas?