II maailmasõda

Ristsõna II maailmasõja kohta.

  
Complete the crossword, then click on "Check" to check your answer. If you are stuck, you can click on "Hint" to get a free letter. Click on a number in the grid to see the clue or clues for that number.
1      2                
                  
                  
3               4       
                  
5               6       
                  
  7    8                
9                    
                  
           10         
                  
11               12       

paremale

1. Mis toimus 14.06.1941?
3. Ühe riigi hõivamine teise riigi poolt
5. Nõukogude Liidu juht
6. Soome ja Venemaa vahel toimus... sõda
8. Soome vägede ülemjuhataja
9. 1941-1944 toimus Eestis.... okupatsioon
10. Fašistliku Saksamaa juht?
11. Saksamaa liitlane II maailmasõjas?
12. Molotov-Ribbentropi pakt

alla

2. Mis algas 1.09.1939?
4. ähvardust sisaldav nõue
7. Nõukogude Liidu julgeolekupolitsei