Personal tools
You are here: Home
Navigation
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Tiigrihüppe koolitusportaal

by admin last modified 2008-11-21 11:17 AM

DigiTiiger on Tiigrihüppe Sihtasutuse uus innovatiivseid õppemeetodeid ja õppevahendeid siduv õpetajate täiendkoolituskursus, mida viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Kursuse loomise idee sai alguse lõppenud ulatuslikust koolitusprojektist “Arvuti koolis”. Selle kursuse lõpetas kolme aasta jooksul üle 10 000 õpetaja, saadud tagasiside põhjal ootavad õpetajad uut, järgmise taseme koolitust.

40-tunnine DigiTiiger koosneb kümnest moodulist, kus iga mooduli põhiteema on seotud kursust läbiva teemaga, nagu näiteks aktiivõpe ja erinevate tarkvarade tutvustamine. Käsitlemist leiavad e-õppe keskkonnad, e-portfoolio, mõiste- ja mõttekaardid, uusmeedia ja koostööprojektid õppetöös. Suurt tähelepanu pööratakse õpitarkvara ja veebilehtede hindamisele ning teadmiste kontrollimise meetoditele ja mõtestatud õppimisele. Kursuse käigus valmib igal osaleval õpetajal isiklik e-portfoolio, kuhu on koondatud kogu kursuse jooksul käsitletud materjal.

Suur osa õppetööst toimub e-õppe keskkonnas. Kursuse raames kasutatakse erinevaid koolituskeskkondi: kogu projekti administreeritakse veebipõhises sisuhaldussüsteemis Plone, õpetajate koolituses kasutatakse IVA õppekeskkonda ja tööks õpilastega koolitatakse õpetajaid kasutama koolituskeskkonda VIKO.

Õppekava väljatöötamisel osalesid Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, sihtasutuse pikaajalised koolitajad ja eksperdid. Eriline tänu kuulub Mart Laanperele Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia Keskusest, Piret Luigele Tartu Ülikoolist, Varje Tippile Pärnumaa Kutsehariduskeskusest ja Laine Aluojale Türi Gümnaasiumist.

« October 2022 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: