Personal tools
You are here: Home IV Moodul ja Bloomi taksonoomia segadus
Navigation
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

IV Moodul ja Bloomi taksonoomia segadus

by Veiko last modified 2007-01-11 11:57 AM

Failis AINETUND ARVUTIKLASSIS JA BLOOMI TAKSONOOMIA on kirjas nii:

Rakendamine on eeltingimuseks analüüsimise, sünteesimise ja hindamise oskustele, kui eelnevalt on omandatud faktid ja mõistmise oskus. Õpilane oskab lahendada ülesandeid, kasutades omandatud fakte ja eeskirju; konstrueerida mudelit ja demonstreerida, kuidas see töötab; oskab luua esitlust; suudab kasutada õpitarkvara, arvutustabeleid, andmebaasi, tekstitöötlust, graafikatarkvara; kopeerida faili ühest tarkvarast teise.

Analüüsimise oskus näitab arusaamist teadmiste praktilise kasutuse võimalustest: õpilane suudab teha informatsiooni põhjal järeldusi, selgitades põhjuseid ja tagajärgi. Analüüsimise eeltingimuseks on rakendusoskus. Õpilane suudab terviku jaotada osadeks ja kasutada uues situatsioonis, oskab näha seoseid; oskab andmete põhjal koostada graafikut valitud informatsiooni illustreerimiseks; võrrelda ja klassifitseerida andmeid; suudab kasutada sobivat strateegiat uurimisprojekti lahendamisel, teha üldistusi, mis baseeruvad spetsiifiliste faktide vahelistel seostel, suudab luua tekstitöötlustarkvara kasutades veenva essee; kasutada tabelarvutus- ja andmebaasitarkvara ülesannete lahendamisel.

ja failis KOGNITIIVSEL TAKSONOOMIAL PÕHINEVAD IKT KASUTAMISE VÕIMALUSED (fail, kus on tabel) on kirjas nii:

Rakendamine
Kasutamine teises/uues situatsioonis. Näitab arusaamist praktilise kasutuse võimalustest.

Analüüs
Materjali lahutamine koostisosadeks ja nende organiseerimisviisi leidmine.
Näitab arusaamist üksikute komponentide vahelistest seostest.

Neid kahte faili lugedes tundub, et viimane fail on õige ja esimene variant võib tekitada kergesti valesti mõistmise Rakendamise ja analüüsi taseme mõistmise seisukohalt.

Veiko.

« March 2021 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: